Pharma and Healthcare

Drumski transport farmaceutskih proizvoda - Kuehne + Nagel Srbija

Superiorna kompatibilnost. Veća pouzdanost. KN PharmaChain

KN PharmaChain je naša specijalizovana mreža za transport farmaceutskih proizvoda. Kompetentni, redovno i visoko obučeni stručnjaci, osiguravaju da se svakim proizvodom adekvatno rukuje. Roba se transportuje u odgovarajućim, sigurnim i temperaturno kontrolisanim uslovima.

KN PharmaChain - karakteristike

 • Pouzdana i sigurna, temperaturno kontrolisana rešenja širom Evrope i šire.
 • Transport LTL i FTL pošiljki koje zahtevaju temperaturni režim od +2°C do +8°C ili +15°C do +25°C.
 • Prostori kompatibilni sa GDP-om - dobrom distribucijskom praksom svetske zdravstvene organizacije (WHO). Kompletno obučeno osoblje i briga oko propisa, kako bi se obezbedila potpuna sigurnost od polazišta do odredišta.
 • Strogi procesi pri izboru GDP kompatibilnih vozara.
 • GDP sertifikovani objekti sa kontrolisanom temperaturom u područjima od strateškog značaja.
 • Pouzdani standardni operativni postupci (SOP).
 • Kuehne + Nagel-ova sopstvena, kvalifikovana, aktivno temperaturno kontrolisana flota (mono, bi-temperatrurna, double deck oprema).
 • Kontrola temperature i centar za konstantan monitoring lokacije i statusa prikolice - 24/7/365.


Iskoristite prednosti KN PharmaChain-a

 • Vrhunski nivo usaglašenosti sa važećim regulativama i standardima
 • Zadovoljene potrebe pacijenata, pravovremeno pristizanje proizvoda u ispravnom stanju
 • Sigurnost kroz povećanu pouzdanost logistike
 • Povećana vidljivost pošiljki i mogućnost praćenja
 • Vodeća bezbednosna rešenja u industriji, kako bi U Kuehne + Nagel-u se možete pouzdati Vas zaštitili od profesionalnih i finansijskih rizika
 • Poboljšana efikasnost procesa i optimizacija troškovaPharma and Healthcare benefits

Namenska flota

Naša flota sa opremom za kontrolu temperature, zajedno sa pažljivo odabranim i GDP odobrenim podugovaračima, zadovoljava Vaše najstrože zahteve. Omogućava nam isporuku proizvoda u celosti po najvišim sigurnosnim standardima.

Napredna postrojenja

Svi naši objekti su u skladu sa najvišim industrijskim standardima. Garantujemo besprekorno rukovanje, konsolidaciju i skladištenje svih vrsta temperaturno osetljivih pošiljki.

Kompatibilnost i proaktivni tim za nadzor - CareTeam

Naši timovi visokokvalifikovanih profesionalaca rade u skladu sa BDP-om. Koriste svoju stručnost da implementiraju, prate i isporučuju pošiljke u skladu sa Vašim preciznim zahtevima.Visibility and monitoring overland

Vidljivost i praćenje preko KN Login-a

 • Planirani/realni status pošiljke
 • Prilagođeni izveštaji  
 • Slanje e-mail obaveštenja klijentima
 • KPI izveštaji
 • Aktivni EDI interfejsi sa klijentima

Saznajte više