KN SecureChain (KN Sigurnosni lanac) je naše sigurno, pan-evropsko rešenje za transporte robe velike vrednosti i/ili osetljive robe. Od pojedinačnih paleta do punih kamiona (LTL do FTL). Sa našim iskusnim timom, sigurnim lokacijama, striktnim operativnim procesima i specifičnim poslovnim planovima za nepredviđene situacije, mi obezbeđujemo najviše standarde. Izlazimo u susret svim Vašim potrebama u lancu snabdevanja. Mi obezbeđujemo da Vaši proizvodi stignu na odredište - u savršenom stanju.

KN SecureChain usluge u Kuehne + Nagelu Srbija

 • Fleksibilnu, od vrata do vrata, isporuku širom Evrope
 • Pouzdana tranzitna vremena od preuzimanja do isporuke, bazirana na specifičnim zahtevima (koncept jednog ili dva vozača) 
 • Od jedne palete do punih kamiona (LTL do FTL)
 • Vidljivost pošiljke kroz najbolji u klasi sistem za praćenje (KN Login,) kroz sve vidove transporta
 • Izuzetno iskusni timovi sa stavom kontinuiranog poboljšanja procesa   
 • Program prevencije reklamacija da bi se smanjila izloženost riziku i da bi se minimizovali oštećenja i gubici.
 • Izuzetna operativnost kroz centralizovano praćenje operacija i proaktivne istrage

Povoljnosti KN SecureChain

 • Smanjena izloženost operativnim rizicima kroz bezbednosni standard obrade reklamacija  
 • Odlična operativnost kroz proaktivne uviđaje
 • Poboljšana vidljivost i praćenje, proaktivna intervencija i smanjenje rizika
 • Prilagodljive usluge da bismo obezbedili optimalna rešenja

Usluge doodatne vrednosti na zahtev:

 • Uslugu prethodne pripreme, tako da primalac može rasporediti spremnost isporuke
 • Terminsku isporuku
 • "Obrnute" logistike
 • Kamione sa konceptom dva vozača da bi povećali bezbednost i smanjili tranzitno vreme
 • Sisteme kontrole rute
 • Trenutni status u stvarnom vremenu baziran na telematiku u prikolici
 • Specifične operacije zahtevane od klijenta - izveštaji kroz KN Login   
 • Vidljivost naloga/pošiljke na nivou serijskog broja
 • Bezbednosna pratnja   
 • 24/7 nadgledanje kamiona i prikolice    
 • Maksimalno planiranje da bi se izbeglo pogoršanje u usluzi i na sigurnosnom nivou
 • Preduzetničko upravljanje sa high tech proizvodima   
 • Usluge instaliranja  (White glove)

Operativnost visokog kvaliteta

 • Monitoring posiljki  iz nadležnih centara, na celom trensportnom putu
 • Namenski tim dobro obučenih stručnjaka
 • Proaktivno odstupanje i upravljanje incidentima  
 • Standardne operativne procedure KN Sigurnosnog lanca i ugovorom definisane nivoe usluge

Inovativne i stroge mere bezbednosti

 • Program prevencije reklamacija
 • Menadžment baze vozara
 • Flota visoko kvalitetnih drumskih vozila/ TAPA kompatibilnost
 • Pretovari u akreditovanim sigurnim lokacijama ukljucujući pun CCTV nadzor  
 • Procena rizika rute i program bezbednog parkinga  

  Vidljivost i nadzor celog transportnog puta sa KN Login

  • KPI izveštaji
  • Poseban monitoring i alarmi 

  Saznajte više