Politika poverljivosti podataka

Zaštita vaših ličnih podataka predstavlja značajno pitanje za  Kuehne + Nagel. Vaše poverenje je naš najveći prioritet. Stoga, mi uvek vaše lične podatke tretiramo kao poverljive i u skladu sa pravnim propisima o zaštiti podataka kao i ovom Politikom poverljivosti podataka.

Ova politika obelodanjuje put i način na koji Kuehne + Nagel postupa sa ličnim podacima na internetu, koje informacije o korisnicima Kuehne + Nagel vebsajtova se snimaju i analiziraju, i kako se ove informacije koriste, dele ili na drugi način obrađuju. Dalje je opisano kako se u našim aplikacijama koriste “kolačići” i druge tehnologije.

Kada posetite naš vebsajt, bićete informisani o korišćenju “kolačića” u svrhe analize. U ovom procesu, spominjaće se takođe i ova Politika o  poverljivosti podataka.

Korišćenjem ovog vebsajta, vi dajete vašu saglasnost za prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka na način opisan u ovoj Politici o poverljivosti podataka
. Vi isto tako potvrđujete da Kuehne + Nagel može redovno da menja i ažurira ovu Politiku o poverljivosti podataka po svom nahođenju. U tom slučaju, mi ćemo objaviti ažurirane verzije ove Politike o poverljivosti podataka na ovoj veb strani. Izmenjena Politika o poverljivosti podataka se primenjuje samo na podatke koji se sakupe nakon datuma stupanja na snagu izmena Politike. Preporučujemo vam da redovno proveravate ovu stranu da bi dobili ažurirane informacije o našoj praksi u pogledu poverljivosti podataka. Vaše ponovno korišćenje naših usluga nakon što su izvršene promene Politike o poverljivosti podataka znači da prihvatate promene.

Ova politika će nastaviti da se primenjuje na Kuehne + Nagel vebsajtove koji se odnose na ovu politiku. Ona se ne primenjuje na Kuehne + Nagel vebsajtove koji podležu posebnim politikama o poverljivosti podataka.

Ime i adresa Rukovaoca podataka

Rukovaoc podataka po definiciji EU Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR) i drugih, nacionalnih zakona o zaštiti podataka Država članica kao i dodatnih propisa o zaštiti podataka je:

Kϋhne + Nagel d.o.o. Beograd
Partizanska 228
11277 Ugrinovci, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3715 401
Email: info.beograd(at)kuehne-nagel.com

 

I.    Kontakt podaci referenta za zaštitu podataka

Do Predstavnik za zaštitu podataka Rukovaoca podataka može da se dođe koristeći sledeće kontakt informacije:

Kϋhne + Nagel Shared Service Centre d.o.o. Beograd
Partizanska 228
11277 Ugrinovci, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3715 766
Email: privacy.serbia(at)kuehne-nagel.com

 

 

II.    Opšte napomene o obradi podataka

1.    Obim obrade ličnih podataka
Mi vaše lične podatke koristimo na način kao što je opisano u ovoj Politici o poverljivosti podataka, da bi stavili na raspolaganje naše usluge, da bi odgovorili na vaše upite, i u meri u kojoj je to zakonski dozvoljeno ili se zahteva ili da bi pomogli u pravnim ili krivičnim istragama. Mi dalje možemo da učinimo podatke anonimnim i da skupljamo podatke sakupljene preko ovog vebsajta u statističke svrhe da bi proširili asortiman naših proizvoda i poboljšali naše usluge.

2.    Sa kim mi delimo vaše lične podatke?
Mi možemo da čuvamo vaše lične podatke ili da ih na drugi način prenesemo našim pridruženim kompanijama ili dalje našim pouzdanim partnerima, koji vrše usluge u naše ime, na primer pružaju tehničku podršku za procenu korisnosti ovog vebsajta u marketinške svrhe ili pružaju druge usluge. Zaključili smo ugovore sa ovim stranama da bi obezbedili da se vaši lični podaci obrađuju na osnovu naših instrukcija i u skladu sa ovom Politikom o poverljivosti podataka, i drugim odgovarajućim merama u vezi poverljivosti i bezbednosti.

Vaše lične podatke prenosimo ovim stranama i drugim trećim stranama isključivo u potrebnoj meri da bi izvršili usluge koje ste vi tražili ili odobrili i da bi zaštitili vaša i naša prava, svojinu ili bezbednost ili, ako smo to obavezni da učinimo na osnovu važećih zakona, naloga sudskih ili drugih organa, ili ako se ovo obelodanjivanje zahteva da bi se pomoglo u pravnim ili krivičnim istragama ili sudskim procesima.

Molimo obratite pažnju da se kompanije Kuehne + Nagel Group kao i zvanični organi, kupci ili dobavljači kojima prenesemo vaše lične podatke, možda nalaze van vaše zemlje, a potencijalno takođe i u zemljama sa zakonima o zaštiti podataka koji se razlikuju od onih koji se primenjuju u zemlji u kojoj se vi nalazite. U takvim slučajevima, mi ćemo obezbediti preduzimanje odgovarajućih mera zaštite vaših ličnih podataka uvođenjem odgovarajućih pravnih mehanizama, npr. standardnih ugovornih klauzula u EU. Primerak standardnih ugovornih klauzula u EU možete naći na: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer 

3.    Pravna osnova za obradu ličnih podataka
U meri u kojoj dobijemo izjavu o saglasnosti od lica čiji se podaci obrađuju radi obrade ličnih podataka, primenjuje se Čl. 6 (1) sl. a) EU Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR) kao pravna osnova za obradu ličnih podataka.
U obradi ličnih podataka koja se zahteva radi ispunjenja ugovora u kojoj je lice čiji se podaci obrađuju ugovorna strana, Čl. 6 (1) sl. b) GDPR služi kao pravna osnova. Ovo se takođe primenjuje na obradu koja se zahteva da bi se izvršile predugovorne mere.
Kada se obrada ličnih podataka zahteva radi ispunjenja zakonske obaveze koja je nametnuta našoj kompaniji, Čl. 6 (1) sl. c) GDPR služi kao pravna osnova.
U slučaju da vitalni interesi lica čiji se podaci obrađuju zahtevaju obradu ličnih podataka, Čl. 6 (1) sl. d) GDPR služi kao pravna osnova.
Ako obrada služi za zaštitu opravdanog interesa naše kompanije ili treće strane i ako interesi, građanska prava i fundamentalne slobode lica čiji se podaci uzimaju nisu važniji od ovog što je prvo spomenuto, Čl. 6 (1) sl. f) GDPR služi kao pravna osnova za tu obradu.

4.    Brisanje podataka i period čuvanja
Lični podaci lica čiji se podaci obrađuju će biti izbrisani ili blokirani čim svrha za njihovo čuvanje prestane da se primenjuje. Čuvanje takođe može da se vrši i iza ove vremenske tačke ako je to predvideo evropski ili nacionalni zakonodavac u direktivama, zakonima i drugim propisima po zakonu EU, koji se primenjuju na Rukovaoca podataka. Ovi podaci će takođe biti blokirani ili izbrisani kada istekne period čuvanja koji je propisan navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljim čuvanjem podataka radi zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovora.

III.    Pristupanje vebsajtu i kreiranje datoteka evidencije

1.    Opis i obim obrade podataka
Pri svakom pristupanju našem vebsajtu, naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije sa kompjuterskog sistema kompjutera koji vrši pristup.

Sledeći podaci se prikupljaju u ovom procesu:
(1)    Informacije o vrsti pretraživača i verziji koja se koristi
(2)    Korisnikov operativni sistem
(3)    Korisnikova IP adresa
(4)    Datum i vreme pristupa
(5)    Vebsajtovi sa kog korisnički sistem pristupa našem vebsajtu
(6)    Vebsajtovi koje korisnički sistem poziva preko našeg vebsajta
Podaci će se isto tako čuvati u datotekama evidencije našeg sistema. Ovi podaci se neće čuvati zajedno sa ostalim ličnim podacima korisnika.

2.    Pravna osnova za obradu ličnih podataka
Pravna osnova za privremeno čuvanje podataka i datoteka evidencije je Čl. 6 (1) sl. f) GDPR.

3.    Svrha obrade podataka
Privremeno čuvanje IP adrese od strane sistema je neophodno da bi se omogućila isporuka vebsajta kompjuteru korisnika. U ovu svrhu, korisnikova IP adresa mora da ostane sačuvana tokom trajanja sesije.
Datoteke evidencije se čuvaju da bi se obezbedila funkcionalnost vebsajta. Osim toga, ovi podaci pomažu da se vebsajt optimizuje i da se osigura bezbednost naših IT sistema. Podaci se ne analiziraju u marketinške svrhe u ovom kontekstu.
Ove svrhe su takođe naši opravdani interesi u obradi podataka u skladu sa Čl. 6 (1) sl. f) GDPR.

4.    Period čuvanja
Podaci će biti izbrisani, čim ne budu više potrebni da bi se postigla svrha zbog koje se sakupljaju. Ovo će biti slučaj kada se dotična sesija završi u slučaju da su podaci prikupljeni u svrhu pristupanja ovom vebsajtu.  

U slučaju da se podaci čuvaju u datotekama evidencije, brisanje će se izvršiti najkasnije nakon 30 dana. Moguće je i čuvanje nakon ovog perioda. U tom slučaju, korisnikove IP adrese će biti izbrisane ili anonimizovane, tako da više neće biti moguće da se one pripišu  pristupajućem klijentu.

5.    Mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje
Prikupljanje podataka u svrhu pristupanja vebsajtu i čuvanja podataka u datotekama evidencije je neophodno potrebno za funkcionisanje vebsajta. Prema tome, ne postoji mogućnost da korisnik stavi prigovor na to.

 

IV.    Korišćenje “kolačića”

a) Opis i obim obrade podataka
Naš vebsajt koristi „kolačiće“. „Kolačići“ su tekstualne datoteke koje se čuvaju u Internet pretraživaču ili koje internet pretraživač čuva na kompjuterskom sistemu korisnika. Ako korisnik učita vebsajt, „kolačić“ se može čuvati u operativnom sistemu korisnika. Ovaj „kolačić“ sadrži niz znakova koji omogućavaju definitivnu identifikaciju pretraživača nakon ponovljenog učitavanja vebsajta.

Mi „kolačiće“ koristimo da bi naš vebsajt bio  prilagođeniji korisnicima. Neki elementi našeg vebsajta zahtevaju da se učitavanje pretraživača takođe može identifikovati nakon što se pozove neka druga strana.  

Na našem vebsajtu razlikujemo sledeće „kolačiće“:

Neophodni „kolačići“
Ovi „kolačići“ su neophodni za funkcionisanje vebsajta i privremeno čuvaju podatke o sesiji da bi se strana mogla pravilno prikazati.

„Kolačići“ učinka
„Kolačiće“ učinka koristimo da bi mogli da popravimo tehnički učinak kao što je brzina učitavanja ili formiranje slike.

Funkcionalni „kolačići“
Naše aplikacije koriste ove „kolačiće“ da bi uskladištile unete podatke u keš memoriju i time obezbedile funkcionalnost i jednostavnost rada za klijenta.

Reklamni „kolačići“
Reklamne „kolačiće“ koristimo da bi proverili uspeh naših marketinških aktivnosti.

„Kolačići“ treće strane

„Kolačići“ treće stane su kolačići, koje je postavilo lice koje je u stvari odgovorno za obradu ali koje je različito lice od operatera vebsajta koji je korisnik posetio.

Mi koristimo „kolačiće“ treće strane, npr. da bi povezali našu stranu sa LinkedIn-om i  Twitter-om i da bi našim korisnicima pružili mogućnost da podele nešto direktno preko LinkedIn-a ili Twitter-a.

Dalje, mi koristimo Google Analytics, servis za analizu reklamiranja Google Inc. (“Google“). Google koristi „kolačiće“. Informacije koje generiše „kolačić“ o korišćenju onlajn ponude od strane korisnika se generalno prenosi na server i čuva na serveru  Google-a u SAD.
Google će koristiti ove informacije u naše ime da bi analizirao korišćenje naše onlajn ponude od strane kupaca, da bi sakupio izveštaje o aktivnostima u okviru ove onlajn ponude, i da bi pružao dalje usluge za nas koje su u vezi sa ovom onlajn ponudom i korišćenjem interneta. U ovom procesu, pseudonimirani korisnički profili korisnika se mogu kreirati od obrađenih podataka.

Mi koristimo Google Analytics samo sa aktiviranom IP anonimizacijom. To znači, da će IP adrese korisnika Google biti odsečene u državama članicama Evropske Unije ili u drugim državama potpisnicama Ugovora o evropskoj ekonomskoj zoni. Kompletna IP adresa će biti preneta samo u izuzetnim slučajevima na server Google u SAD i biće tamo odsečena. IP adresa preneta sa pretraživača korisnika neće biti kombinovana sa ostalim podacima Google-a.

Dalje, korisnici mogu da spreče čuvanje „kolačića“ odgovarajućim podešavanjem softvera svog pretraživača; korisnici mogu čak štaviše i da spreče prikupljanje podataka koje generiše „kolačić“ koji se prosleđuje Google-u i koji se odnosi na njihovo korišćenje onlajn ponude, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a učitavanjem i instaliranjem dodatnog modula pretraživača na sledećem linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Više  informacija o korišćenju podataka od strane Google-a u reklamne svrhe, opcijama za podešavanje i stavljanju prigovora može se naći na  Google-ovim vebsajtovima: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/  (“Korišćenje podataka od strane Google-a kada koristite vebsajtove ili aplikacije naših partnera), http://www.google.com/policies/technologies/ads  (“Korišćenje podataka u reklamne svrhe”), http://www.google.de/settings/ads  (“Upravljanje informacijama koje koristi Google da vam prikaže reklamu ”) i http://www.google.com/ads/preferences/   (“Vi odlučujete koju reklamu vam Google prikazuje”).

b) Pravna osnova za obradu ličnih podataka
Pravna osnova za obradu ličnih podataka pomoću tehnički neophodnih „kolačića“ je Čl.  6 (1) sl. f) GDPR.
Pravna osnova za obradu ličnih podataka pomoću „kolačića“ u svrhu analize, ako je korisnik dao saglasnost u vezi ovoga, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.

c) Svrha obrade podataka    
Svrha korišćenja tehnički neophodnih „kolačića“ je da omogući korisnicima da koriste vebsajtove. Neke karakteristike naših vebsajtova se ne mogu ponuditi bez korišćenja „kolačića“. Za ovo je potrebno da pretraživač bude prepoznat čak i nakon prelaska na druge vebsajtove.

Podaci o korisniku koje prikupe tehnički neophodni „kolačići“ se ne koriste za kreiranje korisničkih profila.

„Kolačići“ za analizu (reklamni „kolačići“ i „kolačići“ treće strane) se koriste u svrhu poboljšanja kvaliteta našeg vebsajta i njegovog sadržaja. Iz ove analize saznajemo kako se naš vebsajt koristi i tako možemo neprestano da optimiziramo našu ponudu. Oni se takođe koriste u svrhu kreiranja profila vašeg interesovanja i prikazivanja odgovarajuće reklame na drugim vebsajtovima.

Pravna osnova za obradu ličnih podataka pomoću tehnički neophodnih „kolačića“ je Čl. 6 (1) sl. f) GDPR.

Pravna osnova za obradu ličnih podataka pomoću „kolačića“ u svrhe analize, ako je korisnik dao saglasnost u vezi ovoga, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.

d) Period čuvanja, mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje
„Kolačići“ se čuvaju na kompjuteru korisnika i prenose se sa njega na naš vebsajt. Stoga, kao korisnik, vi takođe imate punu kontrolu nad korišćenjem „kolačića“. Promenom podešavanja vašeg internet pretraživača, vi možete da deaktivirate ili ograničite prenos „kolačića“. „Kolačići“ koji su već  sačuvani se mogu izbrisati u bilo koje vreme. Ovo se takođe može izvršiti u automatizovanom procesu.

 

V.    Registracija

1.    Opis i obim obrade podataka
Korisnicima nudimo mogućnost na našem vebsajtu da se registruju unošenjem ličnih podataka. Podaci se unose u ulaznu masku u tom procesu i prenose se nama i mi ih čuvamo. Sledeći podaci se prikupljaju u toku procesa registracije:

Ime
Prezime
Email
Telefon
Informacije o kompaniji

U vreme registracije, čuvaju se još i sledeći podaci:
(1)    Informacije o vrsti pretraživača i verziji koja se koristi
(2)    Korisnikov operativni sistem
(3)    Korisnikova IP adresa
(4)    Datum i vreme pristupa
(5)    Vebsajtovi sa kog korisnički sistem pristupa našem vebsajtu
(6)    Vebsajtovi koje korisnički sistem poziva preko našeg vebsajta

2.    Pravna osnova za obradu ličnih podataka
Pravna osnova za obradu podataka, ako je korisnik dao saglasnost, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.

Ako registracija služi za izvršenje ugovora u kom je korisnik ugovorna strana ili za vršenje predugovornih mera, dodatna pravna osnova za obradu podataka je Čl. 6 (1) sl. b) GDPR.

3.    Svrha obrade podataka
Registracija korisnika se zahteva radi ispunjenja ugovora u kome je korisnik ugovorna strana ili za izvršenje predugovornih mera.

U skladu sa vašom saglasnošću, koju mi tražimo konkretno u navedene svrhe registracije i vašom opcijom  da poništite registraciju u  bilo koje vreme ponovo, mi takođe koristimo vaše podatke da vam ponudimo one proizvode i usluge koje vas mogu interesovati. Možete aktivirati ove usluge tako što ćete kliknuti na  “Deregister”. Ako zahtevate dalju korespondenciju od Kuehne + Nagel nakon ovoga, mi ćemo ponovo kreirati vašu prijavu i vi zatim možete ponovo da kliknete  na “Deregister” ako biste ponovo želeli da se odjavite.

4.    Period čuvanja
Podaci će biti izbrisani, čim ne budu više bili potrebni u svrhu njihovog sakupljanja.

Ovo će biti slučaj [sic. prikupljene podatke] tokom procesa registracije za ispunjenje ugovora ili izvršenje predugovornih mera uvek kada podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora. Neophodnost čuvanja ličnih podataka ugovornog partnera može takođe da se primenjuje i nakon zaključenja ugovora, da bi se ispunile ugovorne ili zakonske obaveze.

Lični podaci sa vašeg naloga će se čuvati sve dok je to potrebnu u svrhe u koje su ti podaci sakupljeni ili na drugi način obrađeni. Ovo se ne primenjuje u meri u kojoj vi podležete periodima zakonskog zadržavanja.

Inače, se primenjuje sledeće: ako niste koristili vaš nalog više od 365 dana, mi ćemo upotrebiti vašu email adresu da vas obavestimo da će vaš nalog biti izbrisan.

5.    Mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje
Kao korisnik, vi imate opciju u bilo koje vreme da poništite registraciju. Sačuvani podaci o vama se mogu promeniti u bilo koje vreme.

Ako su podaci potrebni za ispunjavanje ugovora ili za izvršenje predugovornih mera, prevremeno brisanje podataka je moguće samo ako nikakve ugovorne ili zakonske obaveze nisu u suprotnosti sa brisanjem.


VI.    Kontakt forma i email kontakt

1.    Opis i obim obrade podataka
Kontakt forma je dostupna na našem vebsajtu, koja se može koristiti da nas kontaktirate elektronski. Ako korisnik koristi ovu opciju, podaci uneti u ulaznu masku će nam biti preneti i mi ćemo ih čuvati. Ovi podaci su:
(1)    Ime
(2)    Prezime
(3)    Email
(4)    Grad
(5)    Zemlja
(6)    Poštanski broj
(7)    Preduzeće

Vaša saglasnost za korišćenje podataka će biti zatražena u toku procesa prenosa i  biće izvršeno upućivanje na ovu Politiku poverljivosti podataka.

Ako se nudi kontakt preko date email adrese, lični podaci korisnika koji se prenose elektronskom poštom će se čuvati u tom slučaju.

Podaci neće biti preneti trećim stranama u ovom kontekstu. Ovi podaci će se koristiti isključivo za obradu komunikacije.

2.    Pravna osnova za obradu ličnih podataka
Pravna osnova za obradu podataka, ako je korisnik dao saglasnost, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.

Pravna osnova za obradu podataka koji se prenose u toku slanja emaila je Čl.  6 (1) sl. f) GDPR. Ako kontakt elektronskom poštom ima za cilj zaključenje ugovora, dodatna pravna osnova za obradu je Čl. 6 (1) sl. b) GDPR.

3.    Svrha obrade podataka
Obrada ličnih podataka iz ulazne maske služi isključivo u svrhu naše obrade komunikacije. U slučaju kontakta elektronskom poštom, ovo je takođe zahtevan opravdan interes u obradi podataka. Vaši podaci će biti obrađeni samo uz vašu izričitu saglasnost u svrhe koje su pomenute.

 Ostali lični podaci obrađeni u toku procesa prenosa služe za sprečavanje zloupotrebe kontakt forme i da bi se osigurala bezbednost naših IT sistema.

4.    Period čuvanja
Podaci će biti izbrisani, čim ne budu više potrebni da bi se postigla svrha njihovog sakupljanja. Ovo je slučaj, u vezi ličnih podataka koji potiču iz ulazne maske kontakt forme i podataka koji su preneti sa elektronskom poštom, kada se dotična komunikacija sa korisnikom prekine. Komunikacija se prekida kada se može videti na osnovu okolnosti da su bitne činjenice konačno razjašnjene.

5.    Mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje
Korisnik ima mogućnost sve vreme da opozove svoju saglasnost za obradu ličnih podataka. Ako nas korisnik kontaktira putem elektronske pošte, on/ona može da stavi prigovor u bilo koje vreme na čuvanje njegovih/njenih ličnih podataka. U takvom slučaju, komunikacija ne može da se nastavi.

Molimo vas da nam opoziv saglasnosti i prigovor na čuvanje uputite preko linka datog u  Pogl. IX.

Svi lični podaci koji su bili čuvani u toku kontaktiranja će biti izbrisani u tom slučaju.


VII.    Obrada podataka za Oglase za poslove

1.    Opis i obim obrade podataka
Strana KN Career vam daje opciju da se besplatno prijavite za automatski generisane oglase za poslove. Možete se prijaviti za oglase za poslove tako što ćete uneti vašu email adresu i kliknuti na link za potvrdu. Možete izabrati različite kategorije da bi prilagodili sadržaj oglašavanja posla vašim potrebama.

2.    Svrha obrade podataka
Svrha oglašavanja posla je da vas obavesti o postojećim poslovima u Kuehne + Nagel Group, a zatim za tu grupu da se dobiju kandidati. Prijava je dobrovoljna i nezavisna od specifičnog procesa konkurisanja.

3.    Pravna osnova za obradu ličnih podataka
Pravna osnova za oglase za poslove putem elektronske pošte je predviđena Čl. 6 sl. 1 f) GDPR. Neophodni legitimni interes  Kuehne + Nagel u zadovoljavanju pravne osnove se odnosi na zapošljavanje kandidata.

4.    Period čuvanja
Podaci će biti izbrisani, čim ne budu više potrebni da bi se postigla svrha njihovog sakupljanja. Ovo je slučaj, u vezi ličnih podataka koji potiču iz ulazne maske kontakt forme i podataka koji su preneti sa elektronskom poštom, kada se dotična komunikacija sa korisnikom prekine. Komunikacija se prekida kada se može videti na osnovu okolnosti da su bitne činjenice konačno razjašnjene.


VIII.    Prava lica čiji se podaci čuvaju

Ako se obrađuju vaši lični podaci, vi ste lice čiji se podaci obrađuju po definiciji GDPR i imate prava navedena ispod u vezi Rukovaoca podataka.
Vi u bilo koje vreme možete da zahtevate vaša prava na  https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/ 
 
1.    Pravo na informaciju
Možete zahtevati potvrdu od Rukovaoca  podataka bilo kojih ličnih podataka koji se odnose na vas, a koje mi obrađujemo.
Ako se primenjuje takva obrada, vi možete zahtevati informacije od Rukovaoca podataka u vezi sledećih aspekata:
(1)    svrhe u koju se lični podaci obrađuju;
(2)    kategorije ličnih podataka koji se obrađuju;
(3)    primalaca ili kategorija primalaca kojima su lični podaci koji se odnose na vas obelodanjeni ili će biti obelodanjeni u budućnosti;
(4)    planiranog perioda čuvanja ličnih podataka koji se odnose na vas ili, ako se ovo ne može konkretno odrediti, kriterijuma za određivanje perioda čuvanja;
(5)    primenjivosti prava na korekciju ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas, prava na ograničavanje obrade od strane Rukovaoca podataka ili prava na stavljanje prigovora na ovu obradu;
(6)    primenjivosti prava na podnošenje žalbe nadzornom organu;
(7)    svih dostupnih informacija o poreklu podataka ako lični podaci nisu sakupljeni od lica čiji se podaci obrađuju;
(8)    primenjivosti automatizovanog procesa donošenja odluka uključujući i profilisanje u skladu sa Čl. 22 (1) i (4) GDPR i – bar u ovim slučajevima – eksplanatornih informacija o uključenoj logici i obimu, kao i nameravanim dejstvima za lice čiji se podaci obrađuju od takve obrade.
Imate pravo da zahtevate informacije o tome da li se lični podaci koji se odnose na vas prenose trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U vezi ovoga, možete zahtevati da budete informisani o odgovarajućim garancijama u skladu sa Čl. 46 GDPR u vezi takvog prenosa.

2.    Pravo na ispravku  
Imate pravo na korekciju i/ili dopunu u vezi Rukovaoca podataka, u meri u kojoj su obrađeni lični podaci koji se odnose na vas neispravni ili nekompletni. Rukovaoc podataka mora da izvrši korekciju bez odlaganja.

3.    Pravo na ograničenje obrade
U sledećim slučajevima, možete zahtevati ograničenje obrade ličnih podataka u vezi vas:
(1) ako vi poričete tačnost ličnih podataka u vezi vas za period koji omogućava Rukovaocu podataka da proveri tačnost ličnih podataka;
(2)    obrada je nezakonita, a vi odbijate brisanje ličnih podataka, i umesto toga zahtevate ograničenje korišćenja ličnih podataka;
(3)    Rukovaocu podataka više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali vi zahtevate to radi traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava; ili
(4)    ako ste stavili prigovor na obradu u skladu sa Čl. 1 GDPR i ako niste sigurni da li su opravdani interesi Rukovaoca podataka  važniji od vaših razloga.
Ako je obrada ličnih podataka u vezi vas ograničena, ovi podaci se mogu obraditi – osim za čuvanje – samo uz vašu saglasnost ili samo radi traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava  ili zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica, ili iz razloga ubedljivog javnog interesa Evropske Unije ili Države članice.
Ako je ograničenje obrade primenjeno u skladu sa prethodno navedenim uslovima, vas će Rukovaoc podataka informisati pre nego što ograničenje bude podignuto.

4.    Pravo na brisanje
a)    Obaveza brisanja
Vi možete zahtevati od Rukovaoca podataka da lični podaci koji se odnose na vas budu odmah izbrisani i Rukovaoc podataka će biti obavezan da obriše ove podatke odmah ako se primenjuje jedan od sledećih razloga:
(1)    Lični podaci koji se odnose na vas nisu više potrebni u svrhe u koje su sakupljani ili na drugi način obrađeni.
(2)    Vi povučete saglasnost koja je služila kao osnova za obradu u skladu sa Čl. 6 (1) sl. a) ili Čl. 9 (2) sl. a) GDPR i ne postoji nikakva druga pravna osnova za obradu.
(3)    Vi stavite prigovor u skladu sa Čl. 21 (1) GDPR protiv obrade i ne postoje jači opravdani razlozi za obradu, ili vi stavite prigovor na obradu u skladu sa Čl.  21 (2) GDPR.
(4)    Lični podaci koji se odnose na vas se nelegalno obrađuju.
(5)    Brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas je potrebno da bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa zakonom EU ili zakonima Država članica koji se primenjuju na Rukovaoca podataka.
(6)    Lični podaci koji se odnose na vas su prikupljeni u vezi sa ponuđenim uslugama o informacionom društvu u skladu sa Čl. 8 (1) GDPR.
b)    Informacije trećim stranama
Ako je Rukovaoc podataka učinio lične podatke koji se odnose na vas javno dostupnim i ako je obavezan da ih izbriše u skladu sa Čl. 17 (1) GDPR, preduzeće odgovarajuće mere, takođe i tehničke prirode, s obzirom na dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, da bi informisao strane, koje su odgovorne za obradu podataka i koje obrađuju lične podatke, o činjenici da ste vi, lice čiji se podaci obrađuju, zahtevali od njih da izbrišu sve linkove do ovih ličnih podataka ili kopije ili replikacije ovih ličnih podataka.
c)    Izuzeci
Pravo na brisanje se ne primenjuje ako je obrada potrebna
(1)    da bi se ostvarilo pravo na slobodan govor i informisanje;
(2)    da bi ispunili pravnu obavezu koja se odnosi na obradu u skladu sa zakonom EU i zakonima Država članica koji se odnose na Rukovaoca podataka, ili da bi se ispunio zadatak u javnom interesu ili u vršenju javne vlasti koja je delegirana Rukovaocu podataka;
(3)    iz razloga javnog interesa u pitanjima javnog zdravlja u skladu sa Čl. 9 (2) sl. h) i i) kao i Čl. 9 (3) GDPR;
(4)    u svrhe arhiviranja koje su u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa Čl. 89 (1) GDPR, u meri u kojoj se od prava koje se navodi pod tačkom a) očekuje da učini nemogućom realizaciju ciljeva obrade ili da je omete u značajnoj meri; ili
(5)    radi traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava.

5.    Pravo na informaciju
Ako ste zahtevali pravo na korekciju, brisanje ili ograničenje obrade od Rukovaoca podataka, on će biti obavezan da obavesti sve primaoce kojima su lični podaci u vezi vas obelodanjeni o ovoj korekciji ili brisanju ovih podataka ili ograničenju obrade, osim ako se to pokaže kao nemoguće ili ako je to povezano sa neproporcionalno velikim naporom ili troškovima.
Vi imate pravo u vezi sa Rukovaocem podataka da budete informisani o ovim primaocima.

6.    Pravo na prenosivost podataka
Vi imate pravo da primite lične podatke koji se odnose na vas a koji su bili stavljeni na raspolaganje Rukovaocu podataka u strukturisanom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu. Dalje imate pravo da prenesete ove podatke drugom Rukovaocu podataka bez opstrukcije od strane Rukovaoca podataka kome su lični podaci stavljeni na raspolaganje, u meri u kojoj
(1)    se ta obrada zasniva na saglasnosti u skladu sa Čl. 6 (1) sl. a) GDPR ili Čl.  9 (2) sl. a) GDPR ili ugovoru u skladu sa Čl. 6 (1) sl. b) GDPR, i
(2)    se obrada obavlja pomoću automatizovanog procesa.
U sprovođenju ovog prava, vi štaviše imate pravo da se lični podaci koji se odnose na vas prenesu direktno sa jednog Rukovaoca podataka na drugog Rukovaoca podataka u meri u kojoj je ovo tehnički izvodljivo. Slobode i prava drugih lica ne smeju time biti ugroženi.
Pravo na prenosivost podataka se ne primenjuje na obradu ličnih podataka koja se zahteva da bi se ispunio neki zadatak u javnom interesu ili u vršenju javne vlasti koja je delegirana Rukovaocu podataka.

7.    Pravo na stavljanje prigovora
Imate pravo na stavljanje prigovora u bilo koje vreme, iz razloga koji proističu iz vaše konkretne situacije, na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas do kog dođe na osnovu Čl. 6 (1) sl. e) ili sl. f) GDPR; ovo se takođe primenjuje na profilisanje zasnovano na ovim odredbama.
Rukovaoc podataka će prestati da obrađuje lične podatke koji se odnose na vas, osim ako može da dokaže ubedljive razloge za obradu koji se kvalifikuju za zaštitu i koji su važniji od vaših interesa, prava i sloboda, ili ako ta obrada služi u svrhu traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava.
Ako se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju da bi funkcionisao direktni marketing, vi imate pravo da stavite prigovor u bilo koje vreme na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takve reklame; ovo se takođe primenjuje na profilisanje ako je povezano sa tim direktnim marketingom.
Ako stavite prigovor na obradu u svrhu direktnog marketinga, lični podaci koji se odnose na vas se neće više obrađivati u ove svrhe.
Imate opciju da koristite vaše pravo na stavljanje prigovora u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva  – uprkos Direktivi 2002/58/EC – pomoću automatizovanih procedura, u kojima se koriste tehničke specifikacije.

8.    Pravo na povlačenje saglasnosti u skladu sa zakonima o zaštiti podataka
Imate pravo da povučete vašu saglasnost u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u bilo koje vreme. Povlačenje saglasnosti neće uticati na legitimitet obrade koja se odvijala do vašeg stavljanja prigovora.

9.    Automatizovana odluka u pojedinačnom slučaju uključujući i profilisanje
Imate pravo da ne budete podložni odluci koja se isključivo zasniva na automatizovanoj obradi – uključujući i profilisanje – koja dovodi do pravnog dejstva u vezi sa vama ili koja prouzrokuje slične značajne prepreke za vas. Ovo se ne primenjuje ako je odluka
(1)    zahtevana za zaključenje ili ispunjenje ugovora zaključenog između vas i Rukovaoca podataka;
(2)    dopustiva na osnovu pravnih propisa EU ili Država članica koji se odnose na Rukovaoca podataka i ako ovi pravni propisi sadrže odgovarajuće mere da zaštite vaša prava i slobode kao i vaše opravdane interese; ili
(3)    doneta uz vašu izričitu saglasnost.
Međutim, ove odluke se ne mogu zasnivati na specijalnim kategorijama ličnih podataka u skladu sa Čl. 9 (1) GDPR, osim ako se Čl. 9 (2) sl. a) ili sl. g) primenjuje a preduzete su odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda kao i vaših opravdanih interesa.
U vezi slučajeva navedenih pod (1) i (3), Rukovaoc podataka će takođe preduzeti odgovarajuće mere da bi zaštitio prava i slobode kao i vaše opravdane interese, što uključuje najmanje pravo lica  [sic] Rukovaoca podataka da preuzme uticaj, da zastupa svoje stavove i da ospori odluku.

10.    Pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu
Uprkos drugoj administrativnoj ili sudskoj žalbi, vi imate pravo da se žalite nadzornom organu, posebno u Državi članici u kojoj je vaše stalno mesto boravka, vaše radno mesto ili mesto gde se desila povreda ako verujete da obrada ličnih podataka koji se odnose na vas krši  GDPR.
Nadzorni organ kome je podneta žalba će obavestiti podnosioca žalbe o statusu i rezultatima žalbe uključujući i mogućnost podnošenja žalbe sudu u skladu sa Čl. 78 GDPR.


IX.    Izveštaji o povredi podataka

Povreda podataka se mogu prijaviti u bilo koje vreme na app-de.onetrust.com/app/

Povreda podataka znači povreda bezbednosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili modifikacije, neovlašćenog obelodanjivanja ličnih podataka ili neovlašćenog pristupa ličnim podacima, koje prenosi, čuva ili na drugi način obrađuje Kuehne + Nagel ili treća strana  koju je on angažovao.


X.    Maloletna lica

Lica mlađa od 18 godina ne treba da daju bilo kakve lične podatke bez saglasnosti svojih roditelja ili zakonskih staratelja. U skladu sa Čl. 8 GDPR, deca starosti 16 godina ili mlađa mogu da daju takvu saglasnost samo uz saglasnost svojih roditelja ili zakonskih staratelja. Lični podaci maloletnih lica se svesno ne sakupljaju i ne obrađuju.


XI.    Ispravnost i validnost ove Politike o poverljivosti podataka

Kuehne + Nagel zadržava pravo da izvrši korekciju ove Politike o poverljivosti podataka  u bilo koje vreme  i sa delovanjem u budućnosti. Stoga preporučujemo da u redovnim intervalima ponovo pročitate ovu Politiku  o poverljivosti podataka.
Status Maj 2018.