KN Login deluje kao upravljački sistem za ceo Vaš lanac snabdevanja. To je moćan, konfigurisan alat koji Vam omogućava da pratite teret i protok informacija. On Vam obezbeđuje proaktivnu intervenciju čineći operacije pouzdanijim i snažnijim nego ikada ranije.

 KN Login proaktivno upravlja događajima. On aktivira poruke sa obaveštenjima, jednom kada je status ili ključni proces dostignut ili će uskoro biti dostignut. Osim toga, KN Login ima mehanizam za eskalaciju koji može prepoznati promene planiranog kao i potencijal i poremećaje akutelne usluge. Ukoliko je događaj prekoračio rok, generiše alarme koji skraćuju vreme odgovora, omogućavajući Vam da ranije donesete prave odluke.

KN Login pruža pristup svim ključnim podacima. Predstavlja moćan alat za nadgledanje i upravljanje kritičnim procesima. Kontroliše ceo lanca snabdevanja - od izvora do isporuke. 

Kontaktirajte Kuehne + Nagel Srbija za sve dodatne informacije u vezi KN Logina.

Usluge dodatne vrednosti

Proaktivno praćenje i obaveštavanje za precizniju kontrolu i bolje poslovanje

  • Uštedite vreme, smanjite troškove i izbegnite poteškoće sa svojim klijentima. Sve kritične oblasti Vaše logistike i procesa nabavke držite pod nadzorom.
  • Email upozorenja koja generiše KN Login mogu uključiti informacije relevantne za klijenta kao i linkove za prikaz dokumenata.
  • Imajte proaktivna upozorenja kada su dostignute specifične, kritične tačke ili kada su na raspolaganju određena dokumenta/obaveštenja za klijenta
  • Laka identifikacija potencijalnih ili aktuelnih ometanja usluge kao i plan promena baziran na predefinisanim određenim izuzecima.