KN Login usmerava protok informacija sa Vašim partnerima, pružajući sveobuhvatna rešenja na zajedničkoj platformi. Ovo pokreće integraciju sistema, procesa i ljudi, poboljšavajući interakciju svih uključenih.

Interaktivni planer isporuka (IDP) nudi online planiranje u stvarnom vremenu. Minimizira komunikaciju i optimalno podržava planiranje isporuke i procese za FCL i LCL pomorske pošiljke što omogućava prioritizaciju isporuka. Raspoloživ 24/7, KN Login alat za booking takođe čini booking-e mnogo fleksibilnijima.

KN Login može značajno poboljšati produktivnost i efikasnost. KN Login nudi sigurno okruženje za povezivanje prevoznika, primalaca, Kuehne + Nagel-a i trećih lica, pružalaca usluga.

Kontaktirajte Kuehne + Nagel Srbija za sve dodatne informacije u vezi KN Logina.

Usluge dodatne vrednosti

Neometana saradnja sa Vašim partnerima za optimizirani proizvod i protok informacija

  • Ubrzava procese kroz jednostavnu interakciju i komunikaciju svih uključenih strana
  • Poverljive informacije mogu biti zaštićene primenom stepena pristupa prema ovlašćenjima 
  • Olakšava konzistentno deljenje podataka u celoj grupi da bi omogućio donošenje odluka,  efikasno i bazirano na pravim informacijama 
  • Povećava efikasnost planiranja i implementacije kao i pouzdanost, zamenjujući manuelne procese sa sistemskim procesima rada 
  • Laka integracija u KN Login svih strana u procesima nabavke i distribucije