Zašto je osiguranje tako važno?

Bez obzira na vrstu transporta, tradicionalna odgovornost vozara je ograničena i obično se računa po kilogramu težine pošiljke. Lokalni i međunarodni zakoni  i konvencije često isključuju ili limitiraju zahteve za odštetu na koje Vi, kao klijent, imate pravo.

Ograničena odgovornost za reklamacije vozara

  • Avio transport (Montrealska konvencija) 19 SDR* po kg
  • Pomorski transport  (Hauge Visby pravila) 2 SDR* po kg ili 666,67 SDR* po paketu
  • Drumski transport  (CMR) 8,33 SDR* po kg
  • Železnica (CIM) 17 SDR* po kg

 *SDR je definisan kao Specijalna prava vučenja 

Osiguranje Vaše robe nikada nije bilo tako lako

Mi rukujemo svakom pošiljkom sa krajnjom pažnjom, ali će uvek postojati rizik povezan sa transportom robe. Ponekad postoje faktori van naše kontrole, koji se ne mogu predvideti i koji mogu prouzrokovati oštećenje ili gubitak robe. 

Naše široko iskustvo u međunarodnoj logistici stavlja nas u jedinstvenu poziciju. U mogućnosti smo da kreiramo spektar proizvoda osiguranja, koji može odgovarati Vašim zahtevima. Šta više, zahvaljujući našem velikom obimu posla, imamo povoljne ponude. Naši eksperti za osiguranje u 30 zemalja  su u mogućnosti  da nađu fleksibilna rešenja za osiguranja prema Vašim potrebama.

Dodatno, ukoliko se dogodi bilo kakva šteta ili gubitak, osigurati robu sa nama čini proces naknade štete mnogo lakšim.

Nudimo tri vrste osiguranja kao  ‘KN Sure’ proizvode:

  • KN Sure SPOT  - jednostavno ali i sveobuhvatno pokriće za pojedinačnu pošiljku. 
  • KN Sure FLEX  - Pokriva sve pošiljke kojima rukuje Kuehne + Nagel, uz mogućnost prekida osiguranja u svakom trenutku.  
  • KN Sure FIX – Pokriva SVE pošiljke, ne samo one kojima rukuje Kuehne + Nagel. Ovo se može uraditi preko našeg rešenja za online elektronsko osiguranje ili na bazi godišnjeg osiguranja.