CO2 neutralnost

Zaštita životne sredine - Net Zero Carbon

Kuehne + Nagel od 2020. godine nudi CO2 neutralan transport

Obećavamo da ćemo našim klijentima pružiti ekološka, održiva i inovativna rešenja za njihov lanac snabdevanja. Rešenja koja će umanjiti kolektivni CO2 otisak i pomoći svim akterima da ostvare svoje ciljeve zaštite životne sredine.

Povećanje kiselosti okeana (acidifikacija) i globalno zagrevanje dramatično utiču na naše prirodne ekosisteme i bez dalekosežnih mera život na našoj planeti je ugrožen. Potrebne su nam hrabre i brze akcije kompanija kako bi promenili tu istinu. 7% globalne emisije CO2 potiče od logističke industrije. Kao lider u industriji posvećujemo se smanjenju tog procenta ambicioznim ciljevima zaštite klime kako bismo osigurali budućnost generacijama koje dolaze.

Net Zero Carbon je naš globalni program za neutralizaciju našeg CO2 otiska. Ključni elementi uključuju:

  • Upravljanje ugljenikom: uspostavljamo efikasno upravljanje ugljenikom tokom svih operacija
  • Ekološki proizvodi i usluge: omogućavamo našim kupcima ekološke proizvode
  • Ekološka efikasnost dobavljača: Ekološki kriterijumi za nabavku i izbor logističkih usluga


Naši ciljevi

Uz „Net Zero Carbon“ bavimo se smanjenjem CO2 u transportnim i logističkim uslugama širom sveta. Pored sopstvene CO2 neutralnosti, klijentima ćemo ponuditi rešenja za smanjenje svog CO2 otiska u lancu snabdevanja, koristeći Big Data podatke i prediktivnu analitiku, kao i nove digitalne platforme koje podržavaju izbor transportnih ruta i servisa koji emituju znatno manje CO2.

Naša sopstvena karbonska neutralnost od 2020. godine

Od 2020. godine bićemo potpuno karbonski neutralni u našoj direktnoj sferi uticaja (Opseg 1 i Opseg 2 emisije gasova sa efektom staklene bašte obuhvaćene Protokolom gasova sa efektom staklene bašte – GHG Protocol). 

Karbonska neutralnost uključujući i otiske naših dobavljača i klijenata do 2030. godine 

Pored naše sopstvene, usmerićemo se i na emisije koje su obuhvaćene Opsegom 3 GHG protokola, na emisije naših dobavljča: avio, brodskih i kompanija za drumski transport robe.

 

Kao prvi korak, sve LCL pošiljke od 2020. godine biće CO2 neutralne

 
„Svi smo odgovorni za životnu sredinu, ekosistem i pre svega ljude – kako u poslovnom tako i u privatnom životu.
Mi kao kompanija i kao sve kolege zajedno delujemo u skladu sa Net Zero Carbon programom za borbu protiv emisije CO2 i nudimo održiva i inovativna rešenja lanca snabdevanja.”

  

Dr. Detlef Trefzger, Chief Executive Officer
Kuehne + Nagel International AG

 

Naš put ka CO2 neutralnosti - vidljivost, smanjenje, nadoknada

Naše putovanje ka punoj karbonskoj neutralnosti do 2030. godine je počelo. Kroz vrhunski kalkulator karbonskog otiska koji radi na osnovu globalno prihvaćenih obračunskih standarda u mogućnosti smo da smanjimo emisiju ugljenika širom sveta. Korišćenjem naših usluga za kompenzaciju emisija ugljenika neutralizujete neizbežne emisije CO2.

Istražite naš Izveštaj o održivosti za 2018.godinu i saznajte o našoj posvećenosti održivosti.

Naš plan puta do CO2 neutralnost do 2030. godine

CO2 Roadmap

VIDLJIVOST

Kalkulator karbonskog otiska

Donošenje zelenijih izbora zahteva svest o našem CO2 otisku koji ostavljamo tokom svakog koraka u lanca snabdevanja. CCWG metodologiju (Clean Cargo Working Group) i faktore emisije uključili smo u naš kalkulator karbonskog otiska i izveštaj o emisiji CO2 naših klijenata, omogućavajući brodarima da prikupe pouzdane informacije o korišćenju opreme i sistema za praćenje.

SeaExplorer – Digitalna održiva platforma

Naša digitalna online platforma pruža uvid u najveću svetsku mrežu usluga pomorskog transporta. Između ostalih karakteristika, SeaExplorer nudi potpunu vidljivost realnih i tačnih emisija CO2 i sumpora u svim uslugama, što omogućava rutiranja, planiranja i odabir servisa sa najnžom emisijom CO2. Platforma takođe pruža uvid u to kako će svaki brod koji prevozi robu biti usklađen sa predstojećom IMO 2020 regulativom.

Saznajte više o SeaExplorer

SMANJENJE

Pitanja zaštite životne sredine su sastavni deo našeg QSHE sistema upravljanja. Posedujemo ISO 14001 ekološki sertifikat za više od 200 naših lokacija širom sveta.

Program naše kompanije u pogledu smanjenja sopstvenih direktnih i indirektnih emisija uključuje na primer:

  • Primenu naprednih tehnologija, poput solarne energije i odlaganja otpada u svim novim logističkim centrima
  • Upotrebu obnovljivih izvora energije
  • U toku su programi obuke za održavanje i širenje ekološke svesti zaposlenih
  • Video konferencije sve više zamjenjuju poslovna putovanja

NADOKNADA

Tehnološki napredak pomaže u smanjenju emisija štetnih gasova, ali kako rast BDP-a uzrokuje dvostruko povećanje globalnog transporta, ekonomski rast nadmašio je aktivnosti za smanjenje emisija. Sada je vreme da reagujemo. Kompenzacija CO2 emisija je prepoznati mehanizam koji kompanijama i pojedincima omogućava da uravnoteže emisije CO2 koje se ne mogu izbeći samim smanjenjem. Umanjćemo naš otisak ulažući u projekte koji štite i obnavljaju našu planetu i time nadoknaditi naš uticaj. Ovaj mehanizam biće dostupan i našim klijentima.

Saznajte više

 

Pitanja i odgovori o Kuehne + Nagel CO2 nautralnosti

Kako tačno Kuehne + Nagel namerava da dostigne ove ambiciozne klimatske ciljeve?

To ćemo postići kombinacijom smanjenja i nadoknade za emisije CO2 zasnovane na naprednoj vidljivosti. Sve to u skladu sa našim sveobuhvatnim programom zaštite životne sredine, uključujući smanjenu potrošnju električne energije, smanjenu potrošnju vode,  kao i recikliranje otpada. Radimo zajedno sa avio kompanijama, brodarima i prevoznicima kako bi omogućili održive servise i najsavremeniju tehnologiju. Donošenje zelenijih izbora zahteva svest o našem CO2 otisku koji ostavljamo tokom svakog koraka u lanca snabdevanja. Stoga, za naše klijente na našim platformama Sea Explorer i  kalkulator karbonskog otiska emisije su u potpunosti vidljive. Ali uprkos svim naporima na smanjenju, tehnološkim inovacijama i uštedom energije, emisije CO2 još uvek nije moguće 100% izbeći. Dobrovoljna  nadoknada za CO2 emisije  je prepoznati mehanizam koji omogućava pojedincima i kompanijama da nadoknade emisiju CO2 pošiljke koja se ne može izbeći smanjenjem. To se može postići ulaganjem u projekte zaštite životne sredine koji doprinose smanjenju CO2 otiska u transportu.

Da li je CO2 neutralnost jedini cilj kojem Kuehne + Nagel teži?

Nije dovoljno postići samo CO2 nautralnost da bi se povećala ekološka vrednost. Stoga naš sveobuhvatniji program zaštite životne sredine uključuje smanjenje emisije ugljenika, kao i niz drugih metoda smanjenja emisije, za naš ukupni uticaj na životnu sredinu. Iako instaliranje solarnih panela na krov može pomoći u smanjenju emisija, ono što je zaista važno jeste opšta održivost kompanije, njeni procesi, standardi snabdevanja i kvalitet i efikasnost proizvoda. Pomoću energetski efikasnih i inovativnih rešenja možemo pomoći klijentima u smanjenju sopstvenog CO2 otiska.

Da li će Kuehne + Nagel prestati sa emisijom CO2 od 2020. godine?

Kao logistički provajder nastavićemo da proizvodimo CO2. Ovo je neizbežno. Ali, do 2020. godine neutralisaćemo direktne emisije CO2 koje se ne mogu izbeći smanjenjem.

Šta je The Greenhouse Gas Protocol (GHG) – Protokol gasova sa efektom staklene bašte

Protokol  gasova sa efektom staklene bašte (GHG), razvijen od strane Instituta za svetske resurse (VRI) i Svetskog poslovnog veća za održivi razvoj (VBCSD), međunarodno je prihvaćen i najčešće primjenjivan standard za izračunavanje emisija.

Šta su Opseg 1, 2 i 3?

GHG Protokol podelio je emisije gasova sa efektom staklene bašte na tri kategorije:

Opseg 1,2 i 3.

Opseg 1 - Direktne emisije koje proizvode izvori koji su u vlasništvu ili pod nadzorom kompanije. Npr. proizvodnja, službeni automobili...

Opseg 2 - Indirektne emisije koje proizvode izvori koji su u vlasništvu ili pod kontrolom druge kompanije. Npr. kupovina električne energije.

Opseg 3 - Obuhvata emisije iz drugih indirektnih izvora koji nisu pod kontrolom kompanije. Npr. aktivnosti dobavljača.  

Šta je GLEC okvir?

Predvođen Smart Freight Centrom (SFC), Globalno veće za emisiju logistike - Global Logistics Emissions Council (GLEC) osnovano je 2014. od strane zainteresovanih strana iz industrijskih inicijativa, asocijacija i vodećih multinacionalnih organizacija uključenih u transport tereta. Cilj je stvoriti jedan univerzalan i transparentan način izračunavanja logističkih emisija širom globalnog multimodalnog lanca snabdevanja. GLEC okvir će omogućiti kompaniji da pored troškova i vremena razume svoj ugljenični otisak, da odluči koji je najbolji način transporta robe i da izabere najefikasnije transportne prevoznike.

GLEC Okvir se zasniva na postojećim metodologijama kao što su CEN 16258, Clean Cargo Working Group, IATA RP 1678 and SmartWay, kao i na rezultatima EU finansiranog COFRET projekta i američkog Nacionalnog programa kooperativnog istraživanja tereta - US National Cooperative Freight Research Programme.

Koja je naučna podloga za Kuehne + Nagel Zero Emissions program?

Naš program je eksterno verifikovan i sertifikovan po ISO 14064-3 normi. Pored toga, u skladu sa Pariškim sporazumom (COP21) trenutno smo u procesu razrađivanja naših naučno zasnovanih ciljeva i metoda proračuna CO2, koji stupaju na snagu u narednim mesecima.

Kako je izračunata na primer emisija CO2 u pomorskom transportu?

Trenutno koristimo podatke koje nam pružaju SeaExplorer i kalkulator karbonskog otiska, a koji se zasnivaju na proračunskim standardima Clean Cargo Working Group (CCVG).

Ubuduće koristićemo napredni pristup upotrebom glavnih brodskih podataka (Vessel Master Data). O emisijama koje proizvode brodovi trenutno se izveštava na skupnom nivou, npr. na nivou trgovačke linije od strane različitih tela (npr. CCVG). Naš Logindex  implementira model zasnovan na podacima približne emisije CO2 na nivou broda na osnovu svojstava plovila (efikasnost motora, kapacitet). O emisijama se izveštava na bazi emisije / rastojanja / kontejnera.

Osnove i metodologija ocene emisije plovila

Vrednost emisije za svako plovilo izračunava se prilagođenom verzijom IMO indeksa energetske efikasnosti EEDI. Model procenjuje potrošnju goriva glavnih brodskih motora i pretpostavlja da je svo potrošeno gorivo pretvoreno u CO2. Za procenu potrošnje goriva, model se oslanja na podatke dobavljača kao što su Clarksons, za snagu motora, specifičnu potrošnju goriva (koliko goriva je potrebno za jedinicu snage), dizajn posude, brzinu i nominalni kapacitet. Za emisiju CO2 na nivou kontejnera, model pretpostavlja iskorišćenje kapaciteta zajedničko za sva plovila. Izveštava se u emisiji po km, tako da će množenje ovog broja sa brojem pređenih kilometara rezultirati procenom emisije CO2 na određenoj ruti po TEU.

Kako nadoknada zapravo funkcioniše?

Emisije CO2 još uvek nije moguće 100 % izbeći. Dok se emisije tehnički ne budu mogle svesti na nulu, mogu biti nadoknađene uz našu pomoć, ulaganjem u projekte koji pomažu smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. CO2 krediti su generisani da dokažu da je određena količina emisije CO2 nadoknađena i da je pošiljka CO2 neutralizovana. Pokrenuli smo sopstvene projekte prirode u Mijanmaru i Novom Zelandu i kupujemo kredite iz globalnog portfelja projekata zaštite životne sredine, uključujući projekat Nacionalnog parka Cordillera Azul u Peruu i projekat obnove i očuvanja tresetišta Katingan u Indoneziji. Svaki CO2 kredit podleže postupku verifikacije treće strane i predstavlja izbegavanje ili uklanjanje jedne tone CO2.

U koje projekte Kuehne + Nagel ulaže da nadoknadi CO2 emisije mog lanca snabdevanja?

Sarađivali smo sa raznim nevladinim organizacijama kako bismo podržali naše klijente u stvaranju sopstvenog puta karbonske neutralnosti. Radimo na  projektima zaštite životne sredine širom sveta. Projektima koji pomažu smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, istovremeno poboljšavajući životne uslove lokalnih zajednica i čuvajući raznolikost biljnog i životinjskog sveta. Ovi projekti - verifikovani od strane nezavisnih organizacija sa najvišim međunarodno priznatim standardima i bazirani na UN Ciljevima održivog razvoja (SDGs) - stvaraju karbonske kredite koji se mogu koristiti za kompenzaciju emisije pošiljke.

Zar nije nadoknada uporediva sa prodajom „oprosta grehova“?

Svakako izbegavanje CO2 je bolje nego nadoknađivanje zbog emisija istog. Međutim nadoknada zbog emisija definitivno nije prodaja „oprosta“. Ona omogućuje kompenzaciju emisija koje je teško izbeći, što generalno dovodi do veće zaštite klime.

Kakva je uloga pošumljavanja u smanjenju emisija CO2?

Jedan hektar šume izfiltrira do 50 tona čađi i prašine iz vazduha, stvara oko 100, 000 kubnih metara novih podzemnih voda, oslobađa 15-30 tona kiseonika godišnje i veže 10,6 tona CO2. Ali, nije dovoljno zaustaviti pljačku ovog rezervoara kako bi se smanjilo globalno zagrevanje.

Ovaj živi rezervoar CO2 mora biti zaštićen i pošumljen jer priroda ima potencijal da obezbedi više od trećine klimatskih rešenja do 2030-te. Rešenja zasnovana na prirodi obuhvataju sve aktivnosti povezane sa zaštitom ili preuređivanjem prirodnih ekosistema kao što su šume, travnjaci i močvarni sistemi radi smanjenja koncentracije CO2 u atmosferi. Svaka od ovih aktivnosti rezultira biološkim hvatanjem i skladištenjem CO2 - obično kroz proces fotosinteze.

Obavezujemo se da ćemo podržati taj napor kroz naše programe nadoknade.

[Izvor: The Nature Conservancy, Američko udruženje za unapređenje nauke]