IMO 2020 Najčešće postavljana pitanja

Primena nove IMO 2020 regulative uskoro počinje. Pomoći ćemo Vam da se pripremite za nju.

Od 1. januara 2020. godine svi brodovi u pomorskom transportu će morati da redukuju oslobađanje sumpornih oksida za 85%. Shvatamo da će IMO 2020 dovesti do visokog nivoa neizvesnosti u pogledu dostupnosti naftnih proizvoda i cena.

U nastavku ćemo odgovoriti na Vaša najčešća pitanja o implementaciji novog propisa. Dajemo Vam našu procenu njenih posledica na osnovu informacija prikupljenih do decembra 2019. Budite sigurni da ćemo redovno ažurirati ovu sekciju.

Sea Explorer, Kuehne + Nagel digitalna platforma za usluge linijskog pomorskog transporta, uz pomoć posebnih ikona pružiće Vam uvid u to na koji način će svaki brod koji prevozi Vašu robu biti u skladu sa propisima IMO 2020.

IMO 2020 Najčešće postavljana pitanja

 

O IMO 2020

Šta je IMO 2020?

Od 1. januara 2020. godine svi  brodovi u pomorskom transportu će morati da redukuju oslobađanje sumpornih oksida za 85%. Novi propis je donesen od strane Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organisation - IMO) sa ciljem smanjenja emisije gasova staklene bašte, zaštite javnog zdravlja i očuvanja životne sredine. Za razliku od sadašnje granice od 3,5%, brodovi će morati koristiti goriva koja sadrže maksimalno 0,5% sumpora.

Koji je opseg IMO 2020?

Regulativa će se primenjivati globalno i važiće za celu industriju koja koristi goriva na otvorenom moru. To će uticati na brodske operatere, rafinerije i globalna tržišta nafte. U područjima kontrole životne sredine (ECA zone) ostaje još stroža regulacija koja ograničava sadržaj sumpora na 0,1%.

Kako se brodski operateri mogu uskladiti sa IMO 2020 regulativom?

Brodski operateri imaju sledeće mogućnosti kako bi se uskladili sa novim IMO 2020 ograničenjima:

1. Upotreba prečišćivača (Scrubbers)

Korišćenjem uređaja za prečišćavanje (tehnologija za čišćenje emisija) kako bi uklonili zagađivače iz ispusnih gasova broda. To im omogućava da nastave sa korišćenjem goriva sa većim sadržajem sumpora. Međutim, postupak ugradnje prečišćivača je skup i ograničen usled ograničenosti prostora i kapaciteta. Dovodi do porasta operativnih troškova. Pored toga, nakon 2020. godine cena i dostupnost goriva sa većim sadržajem sumpora i dalje je neizvesna.

2. Prelazak na goriva koja nisu na bazi nafte

Prelazak na goriva koja nisu na bazi nafte, kao što je prirodni tečni gas (LNG). Ovo je izvodljivo za nova plovila sa odgovarajućim specifikacijama. Međutim, infrastruktura koja podržava upotrebu LNG-a trenutno je ograničena u opsegu i dostupnosti. Stručnjaci predviđaju da će do 2020. godine približno 250-500 plovila, ili maksimalno 10 - 12% globalne kontejnerske flote, biti opremljena tehnologijom za čišćenje zagađenja ili biti u mogućnosti sagorevanja prirodnog tečnog gasa (LNG). [Izvor Clarksons Research – June 2019].

3. Prelazak na veoma slabo sumporno gorivo VLSF ili MGO

Prelazak na veoma slabo sumporno gorivo VLSF ili MGO koje je u skladu sa novim pravilima (najverovatniji izbor). Međutim, troškovi, široka dostupnost i specifikacije novog goriva za upotrebu u brodskim motorima su još uvek neizvesni. Naftna industrija prvo treba da prilagodi rafinerije i lance snabdevanja i verovatno je da će se ovi troškovi preneti na tržište.

Korišćenjem ikona za vrstu IMO 2020 usaglašenosti u kombinaciji sa informacijama o emisiji CO2 Sea Explorer će Vam omogućiti da dobijete potpunu transparentnost o održivosti usluga.

 

 

Ko kontroliše implementaciju IMO 2020 regulative?

Odgovorna je državna lučka kontrola (The Port State Control). Oni će proveravati brodske dnevnike, koristiti specijalne uređaje i bespilotne letelice - dronove.

Koja će biti kazna ako prevoznik ne poštuje IMO 2020?

Kazne su visoke i zavise od nadležnosti. Oduzimanje broda ili čak zatvorska kazna za kapetana.

Koji su efekti i rizici?

Perspektiva IMO 2020 rezultirala je visokom neizvesnošću u pogledu dostupnosti naftnih proizvoda i cena. Trenutno nije moguće predvideti tačan nivo budućih cena goriva koja su u skladu sa IMO 2020, budući da na cene utiču nekoliko faktora. Konkretno, geopolitički događaji kao što su sankcije i rat, akcije OPEC-a (Organizacija zemalja izvoznica nafte) i opšta potražnja svetske ekonomije za naftom utiču na cenu sirove nafte i na kraju na cenu goriva. IMO 2020 regulativa će imati još jedan značajan efekat pored redovne volatilnosti – raspona i brzog kretanja globalnih cena nafte.

U ovoj fazi sve što možemo predvideti je da će cena biti viša od cene trenutno dostupnih goriva. Današnje prognoze pretpostavljaju kratkoročno i srednjoročno povećanje cena (bunker prices) između 180 i 400 USD po TEU (uključujući sve troškove implementacije). Ovaj opseg je veoma širok, ali se ne može dalje precizirati, jer pomenuti aspekti imaju veliki uticaj na razvoj cena. Zbog značajnog povećanja cena, svaka kompanija koja se bavi pomorskim transportom biće suočena s rastućim i nestabilnijim troškovima goriva. Uz Siguran energetski plan (Secured Energy Plan), Kuehne + Nagel nudi svojim klijentima alat za upravljanje rizicima koji osigurava i određuje cenu goriva (bunker) na određenim nivoima. Siguran energetski plan je dostupan za ugovore sa preko 2,500 TEU godišnje. Za više informacija molimo Vas da kontaktirate lokalnog Kuehne + Nagel predstavnika.

 Kuehne + Nagel podrška

Kakav je Kuehne + Nagel stav prema IMO 2020?

Transportna industrija se mora pripremiti za budućnost sa nižom emisijom štetnih gasova. IMO 2020 će osigurati da okeanski transport ostane ekološki najprikladniji i ugljenično efikasan vid transporta. Kuehne + Nagel pozdravlja svaki industrijski pristup poboljšanju zaštite životne sredine i potpuno podržava ovu inicijativu.

Ako su se pregovori o cenama već dogodili, hoće li Kuehne + Nagel održavati cene?

Podrazumeva se da su cene goriva u ugovorima promenljive, tj. one prate kretanje cene nafte naviše ili naniže. Od četvrtog kvartala 2019. godine prelazimo na goriva usklađena sa IMO 2020, VLSF / MGO za BAF proračune. Ova goriva imaju tendenciju da budu skuplja od lož ulja (HFO) koje se trenutno koristi.

Kako će me Kuehne + Nagel kao svog klijenta podržati u vezi sa IMO 2020?

Naš krajnji cilj je da Kuehne + Nagel obavlja deo posla svojih klijenata na najvišem nivou ali po konkurentnim cenama. Pružamo Vam najnovije informacije, transparentnost i sigurnost i omogućavamo Vam da adekvatno reagujete na moguće poremećaje u Vašem lancu snabdevanja. Naši stručnjaci će se stalno zalagati za uspešno rešavanje Vaših potencijalnih izazova vezanih za IMO 2020. Kuehne + Nagel osigurava potpunu transparentnost u potrošnji goriva prikazuući pojedinačne trgovinske faktore po TEU. Kako bi nadoknadili cenovni rizik nudimo Siguran energetski plan koji štiti od nestabilnosti cene goriva.

Uticaji na životnu sredinu

Kakav će uticaj IMO 2020 imati na zdravlje i životnu sredinu?

Implementacijom IMO 2020, od 2020. do 2025. godine Međunarodna pomorska organizacija (IMO) ima za cilj da smanji ukupnu emisiju sumpora sa brodova za 77%. Opšti cilj je da se smanji negativan uticaj brodarstva na ljudsko zdravlje smanjenjem zagađenja vazduha od emisija sumpora za 68% na globalnom nivou, a posebno u obalnim područjima Azije-Pacifika, Afrike i Latinske Amerike.

Molimo Vas da imate na umu da se IMO 2020 regulativa fokusira na smanjenje emisija sumpora, a ne na smanjenje emisije CO2. Dakle, neće biti direktnog uticaja na globalno zagrevanje, ali smanjenje emisija sumpora pomaže u sprečavanju kiselih kiša i borbi protiv kiselosti okeana.

Ljudi imaju najviše koristi od toga. Smanjenje broja moždanih udara, astme, kardiovaskularnih bolesti, raka pluća kao i plućnih bolesti. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) navodi da se između 2020. i 2025. godine više od 570.000 prevremenih smrti može izbeći zbog novih propisa.

[Izvor International Maritime Organisation – Jun 2019]

Koji je ekološki otisak koji će moja kompanija imati kao klijent?

Pogledajte pitanje: “Kakav će uticaj IMO 2020 imati na zdravlje i životnu sredinu?”

Uticaj na troškove

Kakav će uticaj biti na cene transporta?

Prema trenutnim proračunima, očekivano povećanje troškova imaće značajan uticaj na ukupne cene kontejnerskog transporta. Dok je datum implementacije IMO 2020 1. januar 2020, predviđamo da će se cene povećati već od kraja trećeg kvartala 2019. godine. Prema tome, dugoročni sporazumi za zbirne (LCL) i pune kontejnere (FCL) će uključivati metodu prilagođavanja cene poznatu i kao Bunker Adjustment Factor (BAF). Da bi se nadoknadili cenovni rizici povezani s predviđenim povećanjem volatilnosti (raspona i brzo kretanja globalnih cena nafte) u troškovima prevoza, Kuehne + Nagel pruža mogućnost fiksnih troškova goriva do tri godine unapred (plaćanje unapred uz Siguran energetski plan). Siguran energetski plan dostupan je za ugovore preko 2,500 TEU. Za više detalja molimo Vas kontaktirajte Vašeg lokalnog Kuehne + Nagel predstavnika.

Kada i kako će se naplaćivati dodatni troškovi vezani za poštovanje IMO 2020?

Od četvrtog kvartala 2019. godine, sa prvim brodovima koji će koristiti čisto gorivo, Bunker Charge (BUC) će odražavati troškove goriva koja su u skladu sa IMO 2020.

Da li će biti dodatne doplate na Bunker Adjustment Factor (BAF)?

Neće biti dodatnih troškova osim opšteg povećanja cena goriva za pokrivanje troškova usklađenosti sa propisima IMO 2020. Veći troškovi goriva proizilaze iz potrošnje goriva sa niskim sadržajem sumpora. Troškovi energije za pomorski transport nazivaju se BAF.

Kako se računa BAF?

Cene vozarina će se odrediti formulom zasnovanom na nedavnom istorijskom razvoju cena (mesečno ili kvartalno):

CENA GORIVA PO TONI x POTROŠNJA GORIVA PO TEU (TRŽIŠNI FAKTOR) = PROMENLJIVI ENERGETSKI TROŠAK

Potrošnja goriva po TEU je prosečna potrošnja goriva uzimajući u obzir promenljive kao što su tranzitno vreme, potrošnja goriva, teške vremenske prilike, disbalans količine tereta u oba pravca (headhaul - backhaul).

Specifikacija usklađenosti

Da li postoji trend među prevoznicima oko ispunjavanja novog propisa?

Većina prevoznika će koristiti goriva koja su u skladu sa IMO 2020 (VLSF / MGO) kako bi ispunila zakonske zahteve. Očekuje se da će prečišćivači biti instalirani na približno 10-12% globalnog brodskog kapaciteta [Izvor Clarksons Research - Jun 2019], dok je LNG tehnologija još uvek u ranoj fazi.

Da li u mom ugovoru postoje različite stavke u zavisnosti od tehnologije koja se u skladu sa zakonom koristi na brodu?

Ne, naše cene se zasnivaju na upotrebi globalno dostupnog goriva koje je u skladu sa IMO 2020, odnosno VLSF ili MGO.

Šta je prečišćivač (Scrubber)?

Prečišćivač (Scrubber) je uređaj za čišćenje izduvnih gasova glavnog motora broda pumpanjem vode kroz njegov levak. Sumpor i druge čestice su "isprane", ali postoje problemi sa naknadnim rukovanjem / odlaganjem vode za pranje koja sadrži te čestice. Nekoliko zemalja, uključujući Singapur i Kinu, uspostavilo je stroga pravila za upotrebu određenih prečišćivača (Open Loop Scrubber) i za tretman nusproizvoda (vode sa česticama) kao toksičnog otpada, čineći upotrebu ove tehnologije skupljom.

Koje vrste prečišćivača (Scrubber) postoje?

U principu, postoje dva tipa: oni koji rade u otvorenom sistemu pumpajući morsku vodu kroz levak posude, i oni koji rade u zatvorenom sistemu i drže “ispiranje” na brodu. Međutim, zbog veličine i snage glavnih motora većih kontejnerskih brodova, rukovanje ispiranjem može varirati. Konkretno, ekološki uticaji prečišćivača otvorenih sistema su trenutno predmet kontroverzi.

Kakav uticaj prečišćivači (Scrubber) zaista imaju?

Prečišćivači su neproverena, privremena tehnologija. Samo oko 10 -12% globalne flote kontejnerskih brodova trenutno je opremljeno prečišćivačima ili je planirano da se opremi njima [Izvor Clarksons Research - Jun 2019].

Pored drugih, Kina i Singapur već imaju zabranu korišćenja prečišćivača (open-loop scrubbers) u lukama i obalnom transportu ECA, jer su njihove ekološke koristi upitne. Sadašnja saznanja ukazuju na to da je u cilju smanjenja sumpora upotreba tečnog prirodnog gasa (LNG) poželjnija od prečišćivača (Scrubber).

Mogu li ugovoriti transport LNG brodovima ili samo brodovima koji koriste Prečišćivače / VLSF ili MGO?

Sa stanovišta cene, Kuehne + Nagel ne pravi razliku da li je prevoznik investirao u tehnologije kao što su prečišćivači ili LNG pogon, ili odlučuje da kupi čistije gorivo. Međutim, nova karakteristika Sea Explorera - digitalne platforme Kuehne + Nagel za usluge pomorskih linijskih brodova - će pružiti našim klijentima pregled statusa i načina usklađenosti sa propisima IMO 2020 za svaki brod koji prevozi njihovu robu. Korišćenjem ikona za vrstu IMO 2020 usaglašenosti u kombinaciji sa informacijama o emisiji CO2 Sea Explorer će Vam omogućiti da dobijete potpunu transparentnost o održivosti usluga.

Šta je Low Sulphur Surcharge (LSF)?

U oblastima posvećene kontrole životne sredine (ECA – Environmental Control Areas ) u severnoj Evropi, Severnoj Americi i delovima Azije, obavezno je korišćenje čak i čistijeg goriva sa sadržajem sumpora od 0,1%. Ovo gorivo je još skuplje i njegova cena biće odvojeno određena.

Da li je Low Sulphur Surcharge (LSF) ograničena na Intra Aziju ili se odnosi na sve tržišta?

LSF se naplaćuje kad god se koristi specifično, veoma čisto gorivo. Fokus je na severnoj Evropi, SAD i delovima Azije.

Mogu li se različite vrste goriva mešati u jednom rezervoaru?

Ne. Nakon čišćenja rezervoara, prevoznik treba da se drži čistijeg goriva. U suprotnom, rezervoar se mora ponovo očistiti, što je veoma skupo.

Razmatranja klijenata

U slučaju da rafinerije nemaju kapacitet da proizvedu dovoljno goriva sa niskim sadržajem sumpora, da li će se cene dalje povećavati?

Postoji rizik da do 1. januara 2020. godine neće biti dovoljno goriva u skladu sa standardima IMO 2020 u onim geografskim područjima gde je ono potrebno. Ovo će dodatno povećati cene, barem privremeno.

Postoji li rizik od kvara motora zbog upotrebe neispravnih goriva?

Da. Ako se goriva neprikladno pomešaju, nastaje talog koji može dovesti do kvara glavnog motora. Stoga, kada IMO 2020 stupi na snagu, transportne usluge mogu biti poremećene zbog lošeg kvaliteta goriva ili nedovoljne dostupnosti adekvatnih goriva.

Da li će biti dodatnih doplata za velike pošiljaoce od strane prevoznika / špeditera? Kao pošiljalac male količine tereta, da li IMO 2020 ima uticaja na mene?

Regulativa IMO 2020 se primenjuje na sve, bez obzira na obim isporuke. Vrednosti potrošnje goriva (trgovinski faktori / Bunker Adjustment Factor - BAF) važe jednako za sve.

Da li će se smanjiti raspoloživi kapaciteti (brodovi) za transport moje robe?

Samo ako će se tonaža morati smanjiti zbog tehničkih promena, kao što je ugradnja uređaja za čišćenje, biće manjeg uticaja na raspoloživi transportni kapacitet.

Da li će se produžiti vreme tranzita moje robe?

Za sada nemamo informacija o planiranim promenama rasporeda. Međutim, kašnjenja u rasporedu mogu nastati zbog nedovoljne dostupnosti odgovarajućih goriva ili sporijeg sagorevanja kako bi se nadoknadili troškovi za skuplje gorivo prema IMO 2020.

Da li će od 1. januara postojati "grejs period" za brodove koji koriste sadašnje gorivo sa 3,5% sumpora?

Ne. Svi morski brodovi moraju se pridržavati novog pravila od 1. januara 2020. godine.

IMO 2020 Kontaktirajte nas

Želite da razgovarate sa nekim od naših stručnjaka?

IMO 2020 Najčešće postavljena pitanja