SOLAS (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru).  VGM (Verified Gross Mass) - verifikovana bruto masa. 1. jula 2016. godine stupila je na snagu odgovornost za verifikaciju težine upakovanog kontejnera. Rizik od propuštanja planirane plovidbe u slučaju nepoštovanja propisa preuzimaju pošiljaoci.

Veliki incidenti i nesreće nastaju kao posledica prekomerne težine kontejnera. Ovo je navelo međunarodno udruženje brodara da preduzme mere u cilju sprečavanja netačno deklarisanih težina. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), u saradnji sa predstavnicima ove privredne grane, je zato usvojila posebna pravila kao deo SOLAS konvencije.

VGM propis će uticati na komunikaciju, infrastrukturu i postupke svih učesnika u lancu snabdevanja. Rok za sprovođenje VGM metodologija i zahteva je kratak. Kuehne + Nagel blisko sarađuje sa svojim partnerima brodarima i prekrcajnim lukama kako bi ovaj postupak bio pravilno realizovan. VGM se zahteva pre prihvatanja za ukrcaj na brod.

KN VGM Portal – online alat za pouzdan transfer VGM podataka

U cilju podrške klijentima prilikom ispunjavanja SOLAS VGM zahteva, Kuehne + Nagel je kreirao online alat. KN VGM portal-  pouzdan alat za prenos VGM podataka. KN VGM portalu možete pristupiti i preko mobilnih uređaja, skeniranjem QR koda ili preko linka navedenog na potvrdi bukinga.

KN VGM je povoljna i jednostavna opcija za slanje potrebnih VGM podataka. Takođe i drugih informacija potrebnih za evidenciju i identifikaciju pošiljke.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Za dalje informacije o implementaciji svake zemlje u skladu sa regulativama World Shipping Council-a kliknite na regiju na mapi.