SOLAS (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru) – Od 1. jula 2016. godine odgovornost za verifikaciju težine upakovanog kontenera i rizik od propuštanja planirane plovidbe u slučaju nepoštovanja propisa o usklađenosti dokumentacije o Verifikovanoj bruto masi (VGM - Verified Gross Mass) preuzimaju pošiljaoci.

Veliki incidenti i nesreće koji nastaju kao posledica prekomerne težine kontenera naveli su međunarodno udruzenje brodara da preduzmu mere u cilju sprečavanja netačno deklarisanih težina. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), u saradnji sa predstavnicima ove privredne grane, je zato usvojila posebna pravila kao deo SOLAS konvencije.

VGM propis će uticati na komunikaciju, infrastrukturu i postupke svih učesnika u lancu snabdevanja. Rok za sprovođenje VGM metodologija i zahteva je kratak, i Kuehne + Nagel blisko sarađuje sa svojim partnerima brodarima i prekrcajnim lukama kako bi ovaj postupak bio pravilno realizovan. VGM se zahteva pre prihvatanja za ukrcaj na brod.

KN VGM Portal – online alat za pouzdan transfer VGM podataka

U cilju podrške klijentima prilikom ispunjavanja SOLAS VGM zahteva, Kuehne + Nagel je kreirao online alat za pouzdan prenos VGM podataka - KN VGM portal. KN VGM portalu možete pristupiti i preko mobilnih uređaja (kao što su pametni telefoni, tableti…) skeniranjem QR koda ili preko linka navedenog na potvrdi bukinga.

KN VGM portal je povoljnija i jednostavnija opcija za slanje potrebnih VGM podataka, kao i drugih informacija potrebnih za evidenciju i identifikaciju pošiljke.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Za dalje informacije o implementaciji svake zemlje u skladu sa regulativama World Shipping Council-a kliknite na regiju na mapi.