Korisnici usluga Kuehne + Nagela mogu jednostavno izvršiti predaju VGM-a za ukrcaj kontejnera kroz KN VGM portal

Ovo su informacije koje će vam biti potrebne:

  • broj kontejnera i broj plombe
  • GM (Verified Gross Mass) - verifikovana bruto težina kontejnera
  • metoda obračuna.

Klikom na "Confirm & Submit"  vaše ulazne informacije se prenose u sistem Kuehne + Nagela  popunjavajući odmah vaš VGM zahtev.

Kako da koristite alatku

Rubrika “Shipment” (pošiljka) automatski pokazuje informacije vezane za bukiranu pošiljku.
Za detalje kliknite na "Tracking" (praćenje).

U rubrici “Verified Gross Mass (VGM) Declaration” označite polje ukoliko ste bukirali više od jednog kontejnera. Na ovaj način podaci će biti preneti i na druge kontejnere (Verification Company & Authorized Person).

U rubrici “Booked Containers” (bukirani kontejneri) označite opciju “Show all containers” (prikaži sve kontejnere). Na ovaj način vam se prikazuje lista svih kontejnera koje ste bukirali za vašu pošiljku.

Molimo vas unesite podatke o kontejneru.

Nakon toga, unesite broj kontejnera i broj plombe za svaki bukirani kontejner.

Sada unesite VGM (Verified Gross Mass). Ukupnu masu punog kontejnera uključujući i teret u kontejneru, materijal za pakovanje, materijal za osiguranje tereta od pomeranja, težinu/taru praznog kontejnera.

Odaberite metodu verifikacije težine kontejnera (niže možete naći dodatne informacije o metodama).

Metoda 1

Nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera pošiljalac može ili sam ili uz angažovanje treće osobe da izmeri ceo napunjen kontejner.

 

 

 

     

 

Metod2 2 

Pošiljalac ili treća osoba po nalogu pošiljaoca može izračunati ukupnu težinu pošiljke. Težina pošiljke se vrši merenjem i sabiranjem pojedinačnih težina. Težine koleta tereta u kontejneru, pakovanja i materijala za osiguranje tereta i praznog kontejnera (tara).

 

  • Metoda 1
  • Metoda 2

Zatim, unesite ime firme i ovlašćene osobe.

Po potrebi možete dodati dokumenta, npr: potvrdu merenja, paking listu i slično.

Klikom na “Add documents” dodaćete svoja dokumenta. Preferirani format je "pdf", ali sistem podržava i druge uobičajene formate.

Na kraju kliknite "Confirm & Submit" kako biste prosledili podatake dalje u sistem.

Napomena: Posebni simboli kao što su @ ili ! nisu dozvoljeni. Molimo vas koristite alternativne simbole.

Ova stranica podržava i mobilne uređaje kako biste mogli poslati podatke odmah nakon punjenja kontejnera.

U slučaju bilo kakvih pitanja kontaktirajte nekog od članova našeg lokalnog Kuehne + Nagel tima. Kontakt informacije su prikazane na samoj potvrdi bukinga, a možete ih pronaći i ovde.