Floating Contact Form Portlet

Издавач Имовине

Logistička rešenja za potrošačku industriju

Sveobuhvatne logističke usluge osmišljene za robu široke potrošnje, pića i duvanske proizvode, modnu industriju i sektor maloprodaje kako bi se omogućio protok robe u svakoj fazi procesa – od sirovina pa sve do krajnjeg korisnika.

Kako se želje korisnika menjaju, operativne marže smanjuju, a konkurencija na tržištima povećava, potreban vam je iskusan logistički provajder koji će vam pomoći da stignete do uspeha.

Možete da se uzdate u našu logističku stručnost u oblasti špediterskih usluga, porudžbina i upravljanja pošiljkama u međunarodnim lancima snabdevanja, pa čak i u pogledu celokupne organizacije vaše ugovorne logistike i usluga distribucije. Naši timovi, koji više od 100 godina pomažu kompanijama da ostvare svoje ciljeve, mogu da prilagode rešenja koja tačno odgovaraju vašim potrebama. 

Naši stručni timovi mogu da vas podrže u pogledu:

  • razvoja strategija za distribuciju inventara u svrhu povećanja zahteva za uslugom, pri čemu se još uvek posluje po najnižoj promenjivoj jediničnoj ceni

  • međusobnog približavanja digitalnog i offline pristupa u novim lancima snabdevanja, usled sve veće povezanosti sa internetom (IoT - Internet of things) 

  • korišćenja trendova u životnom stilu korisnika

  • odgovora na povećanu kupovnu moć krajnjih korisnika, naročito u Aziji

  • potrebe potrošača za veću održivost u lancima snabdevanja

Obratite nam se već danas za više informacija.