Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Carinsko zastupanje - Špedicija

Ukolinite sve carinske prepreke i ubrzajte prelazak robe preko granice uz carinsko zastupanje i kompletne špediterske usluge.

Potrebna vam je špedicija i puna podrška prilikom ulaska na srpsko tržište ili izvoza robe u inostranstvo? Celokupno carinsko zastupanje prilikom uvoznog carinjenja robe, izvoznog carinjenja, re-eksporta, pripreme neophodne carinske dokumentacije?  Razumemo da usled povećanih prepreka u trgovini i zahteva usaglašenosti sa carinskim propisima, upravljanje lancem snabdevanja postaje sve složenije. 

Gde god vam je potrebno carinsko stručno mišljenje, mi imamo ljude, licence i dozvole za carinjenje robe prema rasporedu. Bez obzira na količinu, obim ili veličinu, naša globalna mreža  stručnjaka može da ispuni obaveze u bilo kom regionu vašeg poslovanja.

Tim sastavljen od carinskih stručnjaka i ovlašćenih carinskih zastupnika sa dugogodišnjim iskustvom u Srbiji, pruži će vam sveobuhvatnu podršku u postupku carinjenja robe, špedicije. Kompletnu podrška od trenutka primanja obaveštenja do trenutka kretanja robe sa carinskih terminala.

Potpuna i ispravna carinska dokumentacija i brzo carinjenje robe donosi vam prednost u poslovanju. Kako biste bili što konkurentniji na tržištu, ispunili očekivanja svojih klijenata i dostavili robu na vreme, dozvolite da vam pružimo kompletne špediterske usluge i zastupamo vas u svim carinskim poslovima.

 • Carinjenje robe na svim većim carinskim ispostavama u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu
 • Zastupanje kod uvoznog i izvoznog carinjenja robe
 • Privremeni uvoz i izvoz robe
 • Zastupanje u poslovima aktivnog i pasivnog oplemenjivanja
 • Carinjenje robe u skladu sa posebnim postupcima - ATA karneti, diplomatski, humanitarni teret, itd.
 • Izdavanje T1 dokumenta direktno do konačnog odredišta
 • Carinsko skladište sa statusom OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA i posedovanjem OPS sertifikata — carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost
 • Mogućnost plaćanja carine
 • Izdavanje bankarskih garancija
 • Kvalifikovana podrška u sertifikovanju tereta u skladu sa propisima carinske unije
 • Konstantno praćenje i savetovanje u vezi sa promenama i trenutnim dešavanjima u propisima carinske unije
 • Obezbeđivanje izveštaja u elektronskom formatu i stalan rad sa bazama podataka artikala – savetovanje

Na raspolaganju vam je izbor usluga s dodatnom vrednošću koje vam omogućavaju da održite svoju prednost izlaska na tržište.

Operativno carinjenje: Ako uvozite ili izvozite robu, nudimo vam širok izbor usluga koje odgovaraju vašem lancu snabdevanja. Na raspolaganju su vam opcije za pripremu i obradu deklaracija, izračunavanje dažbina i poreza, kao i organizovanje inspekcija. Angažujte kompaniju Kuehne+Nagel za usluge skladištenja neocarinjene robe, olakšice unutrašnje/spoljašnje proizvodnje (IPR/OPR), kao i carinjenje robe u zoni slobodne trgovine.

Trgovinski menadžment: Kada želite da smanjite rizike i upravljate troškovima prekograničnih transakcija, naši stručnjaci su tu da vam pomognu.  Steknite uvid u sporazume slobodne trgovine,  podatke o međunarodnim tarifama i režimima povraćaja carine. Otkrijte skriveni potencijal uštede dažbina pomoću naših usluga provere carinskih obaveza i tabele rezultata.

Usklađenost sa carinskim propisima: Naš tim primenjuje pristup dubinske analize propisanih zahteva.  Mi procenjujemo vaš lanac snabdevanja, vršimo revizije nakon uvoza i razvijamo proaktivne procese da bismo sprečili penale i novčane kazne. 

Obratite nam se već danas za više informacija.