Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Lanac snabdevanja za industriju vozila nove generacije

Autonomna vožnja, elektrifikacija i povezanost ubrzavaju rast tržišta vozila nove generacije. Kakav će to uticaj imati na lanac snabdevnja?

Kako automobilska industrija nastavlja s transformacijom, a vozila nove generacije postaju sve popularnija, javlja se i novi pristup u načinu protoka robe i materijala od dobavljača do proizvođača. U kompaniji Kuehne+Nagel nudimo integrisana i inovativna rešenja lanca snabdevanja za igrače na globalnom automobilskom tržištu i tržištu nove mobilnosti. U saradnji sa klijentima primetili smo sledeće trendove.

Koji trendovi ubrzavaju rast tržišta vozila nove generacije?

Podstaknuto vladinim podsticajima, ranim usvojiocima (early adopters) i tehnološkim pomacima u elektrifikaciji, povezivanju i autonomnoj vožnji, tržište vozila nove generacije ubrzano raste. Usluge vožnje u potpunosti bez vozača sada su stvarnost i više kompanija nudi ovu mogućnost. U međuvremenu, doseg vožnje električnim vozilima se povećava, a neki električni automobili mogu preći i do 600 km pre nego što im je potrebno ponovno punjenje. Mogućnost da se baterija i softver za vožnju ažuriraju putem interneta stvorila je i nove mogućnosti za velike tehnološke igrače, koji ulaze na tržište softvera za električne automobile.

Ovaj razvoj i sveukupni prelazak sa tradicionalnih vozila na vozila novije generacije rezultirali su promenama u lancu snabdevanja automobilske industrije. Zapravo, način na koji proizvođači postupaju sa ulaznim protokom materijala se iz temelja ponovo dizajnira. Šta ove promene znače za lanac snabdevanja automobilske industrije?

Kako ovi trendovi utiču na lanac snabdevanja

Lanac snabdevanja automobilske industrije je kompleksan i uključuje dobavljače iz svih delova sveta. Poremećaji usled promene trendova utiču na dolazne lance snabdevanja. Ove implikacije uključuju sledeće:

1. Više opcija

Pošiljke će postati manjih dimenzija i veće vrednosti. Da bi se održao nivo zaliha ovo zahteva više obrtnog kapitala. Kako pošiljke postaju sve manje, povećava se izbor načina transporta. Trenutno se mnoge pošiljke delova i komponenti prebacuju sa pomorskog na avio transport.

2. Viši nivo pažnje 

Materijali koji se koriste su krhki i zahtevaju poboljšano pakovanje i viši nivo pažnje pri rukovanju ovakvim teretom.

3. Manje delova

U poređenju sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, koji se sastoji od hiljada pokretnih delova, vozila novije generacije imaju električni motor. Električna energija može doći iz baterije (električni auto na baterije), solarne ploče (solarni auto) ili gorivne ćelije (vozilo sa gorivnim ćelijama). Pošto rade na električnu energiju, ova vozila ne ispuštaju izduvne gasove iz auspuha i ne sadrže tipične komponente potrebne za korišćenje tečnog goriva, poput pumpe, creva ili rezervoara za gorivo.

4. Fleksibilnost proizvodnje i prilagodljivost

Kako nove tehnologije za automobilsku industriju budu nastavljale da se usavršavaju, fleksibilnost proizvodnje i prilagodljivost bit će od temeljne važnosti za komercijalni uspeh pri prelasku sa konvencionalnog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na električni motor sa punim akumulatorom (EV). Sklapanje vozila nove generacije je često visoko automatizovano. To znači da pružaoci logističkih usluga iziskuju autonomnu opremu za rukovanje i brzo skeniranje sa više senzora za unos i sekvenciranje linija.

5. Premium troškovi baterije

EV baterije su veoma tražene, ali su teške i glomazne i smatraju se opasnim materijalom koji je opasan ako se njima pogrešno rukuje. Svi radnici u lancu snabdevanja baterija zahtevaju odgovarajuću obuku za rukovanje ovim opasnim materijama. Zbog ovog rizika, prevoznici sve više izbegavaju isporuku litijumskih baterija. Zbog toga su kapaciteti oskudni, a troškovi transporta baterije visoki. Potreba za ulaganjem u mere zaštite od požara u skladištu takođe će povećati troškove skladištenja EV baterija.

Ovi trendovi i njihov uticaj ilustruju značajne promene koje će doživeti lanci snabdevanja za industriju vozila nove generacije – električnih automobila, a kroz sve to logističke kompanije će nastaviti da igraju ključnu ulogu u pružanju podrške i stručnosti.