Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Globalni odgovor na vakcinu protiv COVID-19

Kako se potraga za COVID-19 vakcinom nastavlja, logistička industrija se priprema za njenu globalnu distribuciju. U Kuehne+Nagel-u činimo sve od sebe da bi vakcinu sigurno i što brže dostavili širom sveta.

Kako se pandemija COVID-19 nastavlja, ceo svet stremi istom cilju – da otkrije, razvije i distribuira vakcinu. U kompaniji Kuehne+Nagel se oslanjamo na našu stručnost u logistici za farmaciju i zdravstvo kao i dosadašnje iskustvo sa vakcinama kako bismo aktivno podržali ovaj kritični zadatak.

Ovaj članak pruža informacije o trenutnoj situaciji, ispituje postupak distribucije vakcine i razmatra kako logistička industrija može doprineti ovoj misiji.

Trenutno stanje

Retko je svet bio toliko usredsređen na jednu temu. Sa toliko toga na kocki, postoji ogroman podsticaj da se vakcina pronađe što je brže moguće. Trenutno više od 23 kompanije radi na vakcini protiv COVID-19. Ove vakcine su u različitim fazama razvoja. 

Vakcine obično sporo izlaze na tržište. Generalno, razvoj, licenciranje, odobravanje i proizvodnja vakcine od samog početka njenog razvoja pa do zvanične upotrebe traje nekoliko godina. Zbog hitne potrebe za vakcinom protiv COVID-19, sve uključene strane ubrzavaju ovaj proces. Proizvođači farmaceutskih proizvoda/vakcina, zdravstvene kompanije, istraživačke institucije i predstavnici vlasti čine sve kako bi ubrzali razvoj i obezbedili javni pristup sigurnoj i efikasnoj vakcini.

Na globalnom nivou, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) čini sve napore da obezbedi da vakcina bude dostupna što je pre moguće. Andrew Witty, bivši izvršni direktor kompanije GlaxoSmithKline, povukao se sa uloge predsednika UnitedHealth Group-e i izvršnog direktora kompanije Optum, da bi vodio SZO program vakcina. Komercijalizaciju vakcine podržavaju i organizacije poput PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). PhRMA predstavlja vodeće biofarmaceutske istraživačke kompanije i olakšava saradnju između kompanija kako bi pomogla u istraživanju, deljenju kliničkih ishoda i pripremi za proizvodne mogućnosti i kapacitete.

Gore pomenuti napori pomažu razvoj vakcine. Ali, jednom kada se vakcina razvije, naporan rad nije završen. Globalna proizvodnja i isporuka vakcine moraće da dostigne više od 7 milijardi ljudi. Iako je ova skala bez presedana, Kuehne+Nagel je uveren da se ovo može postići brzo i sigurno.

Pronalaženje rešenja

Razvoj vakcine protiv koronavirusa zahteva saradnju više zainteresovanih strana. Stvaranje vakcine bilo koje vrste je dug i skup proces. Zbog hitne potrebe za vakcinom protiv COVID-19, kompanije poboljšavaju ovaj proces, izvodeći više koraka paralelno, a ne sekvencijalno.

Potreba za vakcinom je toliko kritična da je u SAD zahtev za njom podržan zahtevom same SAD vlade. Ova inicijativa savezne vlade rezultirala je stvaranjem javno-privatnog, međuresorskog programa pod nazivom Operation Warp Speed. Promovisanjem masovne proizvodnje više vakcina, program će ubrzati uspešnu primenu efikasnog proizvoda.

Da bi udovoljile globalnoj potražnji za vakcinom, kompanije se suočavaju sa izborom da svoj proizvod zadrže u svojoj mreži ili ga razmene u industriji za masovnu proizvodnju. Ova odluka će uticati na sposobnost kompanije da bude profitabilna na tržištu. Vakcine su obično proizvodi sa nižom maržom u odnosu na opšti farmaceutski portfolio.

Projekcije vodeće istraživačke firme pokazuju da bi vakcina na tržištu mogla da se očekuje najranije u Q4 2020/Q1 2021, iako sa malim proizvodnim kapacitetom. Kapacitet proizvodnje vakcina raste zbog potencijalnih vakcina ostalih kompanija koje učestvuju u trci za pronalazak vakcine, pri čemu se procenjuje da će jedna vodeća kompanija moći da proizvede 1.000 miliona doza malo pre prvog kvartala 2021. godine.

Ovo postavlja neka velika pitanja: kada vakcina (ili više njih) bude razvijena i dostupna na tržištu ko će kontrolisati snabdevanje njome? Da li će kompanija odgovorna za njen razvoj zadržati kontrolu ili će vlada odlučiti ko će imati pristup? Da li će države koristiti postojeće lance snabdevanja (npr. distributeri) ili će zatražiti podršku vojske?

Trenutno znamo da velike farmaceutske kompanije posreduju u sporazumima sa raznim zemljama pre nego što razviju uspešnu vakcinu. Pojedine kompanije takođe su pokrenule kliničko ispitivanje faze 3 za svoju vakcinu i preuzimaju obavezu  koliko će vakcina biti dostupno u SAD u okviru programa Operation Warp Speed. Ovi rani dogovori pokazuju kako će izgledati ugovori o snabdevanju kada se ispitivanja završe i vakcinu bude moguće distribuirati.

Kuehne+Nagel je spreman da obezbedi buduću potražnju za uslugama distribucije vakcina Covid-19: „Biće to talas, ali ne takav da bi rekli „to je nemoguće “.“
 

Dr. Detlef Trefzger Wall Street Journal.

COVID-19 - vakcina

Uloga logistike

Kako logistička industrija doprinosi svim ovim aktivnostima koje su u toku i kako će se ta uloga promeniti kada se razvije vakcina?

Trenutno nije jasno kako će vakcina izgledati. Niko nije siguran na kojoj temperaturi će trebati da se transportuje niti koliko stabilna može biti. Još uvek je neizvesno gde bi se vakcina proizvodila, njeno poreklo, koja su odredišta i kakvi su zahtevi za skladištenjem. Trenutno je prerano da bismo sa sigurnošću pogodili bilo koju od ovih promenljivih. U pogledu globalnog, regionalnog i lokalnog dometa, ovo zavisi od toga u kojoj fazi je proizvod odobren.

Farmaceutske kompanije koje žele da obezbede kapacitet za potencijalnu vakcinu u narednoj  godini već prilaze Kuehne+Nagel-u. Ovi zahtevi za skladištenjem odnose se na različiti raspon temperatura (traže se kapaciteti pri duboko smrznutom stanju (-60°C do -80°C), smrznutom (-20°C) i 2-8°C). Kuehne+Nagel se priprema da zadovolji predstojeću potražnju i sarađuje sa klijentima kako bi razumeo količinu i posebne zahteve za svaku vakcinu. Klijenti su već u kontaktu i potpisuju ugovore sa kompanijom Kuehne+Nagel kako bi proverili rešenja za buduću potražnju, demonstrirajući svoju spremnost da preduhitre prepreke u globalnoj distribuciji vakcine. 

Kuehne+Nagel pharma & healthcare vertical i QuickStat (Kuehne+Nagel tim za klinička ispitivanja) spremni su da urade svoj deo kako bi uspešno izneli COVID-19 vakcinu na tržište. Naš tim će tržištu ponuditi sledeće kako bi osigurao snabdevanje vakcinama, istovremeno štiteći trenutne potrebe klijenata:

  • Avio transport: Nudi usluge od vrata do vrata fokusirane na 32 specifična aerodroma širom sveta koji imaju potrebne transportne mogućnosti/kapacitet, infrastrukturu, stručnost osoblja, nivo usluge i kvalitetnu podršku koja je u skladu sa poznatim proizvodnim lokacijama i odredištima. Te usluge će uključivati suvi led, dostupnost kontejnera/ambalaže, pomoć na aerodromu, pharma tracking sistem itd., a nadgledaće ih poseban HyperCare tim, koji je usredsređen na naše COVID-19 klijente i predstavlja jedinstvenu tačku kontakta. Pre puštanja komercijalnog proizvoda na tržište, nudimo i naše QuickStat usluge za pretklinička pa sve do kliničkih ispitivanja faze 3.
  • Drumski transport: Iskoristite naše kapacitete i ulaganja u KN PharmaChain drumsku transportnu mrežu kojom vam nudimo distribuciju domaćim putevima u SAD, Evropi, Bliskom Istoku, Africi, Indiji, Maleziji i Singapuru. Ova usluga će podržati sve temperaturne zahteve za transport COVID-19 vakcina (2-8°C, -20°C i duboko smrznute  -60 do -80°C kada se obezbeđuje pasivnim pakovanjem) i pratećeg materijala (npr. špricevi).
  • Pomorski transport: Iako većina ljudi ne govori o pomorskom transportu vakcine protiv COVID-19, to je održiva i neophodna opcija za prateći materijal. Trenutno isporučujemo širom sveta špriceve, ličnu zaštitnu opremu, materijale za pakovanje itd. 
  • Ugovorna logistika: Na osnovu ograničenih kapaciteta u farmaceutskoj i zdravstvenoj mreži, proširićemo postojeći kapacitet kao i našu partnersku mrežu kako bismo adresirali ključne lokacije i odredišta. Ova usluga će obuhvatati nabavku, ugovaranje + odobrenje/ kvalifikaciju dobavljača, upravljanje narudžbama, praćenje, vidljivost zaliha i kontrolu kvaliteta. Na osnovu trenutne potražnje klijenata, ponudićemo hub rešenja u SAD-u, Evropi i Aziji uz pomoć kojih će korišćenjem naše GxP mreže i Emergency i Aid Logistics tima biti moguće dopreti do celog sveta.

Kuehne+Nagel je posvećen pronalaženju načina da proizvode dovede do pacijenata širom sveta. Za najnovije informacije, kontaktirajte svog predstavnika kompanije Kuehne+Nagel ili pošaljite direktnu e-poštu putem donjeg kontakta.