Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад KN InteriorChain

Predstavljamo posebnu uslugu nabavnog lanca za enterijer vazduhoplova, za proizvodnju i dodatnu opremu, koju obavlja iskusno i sertifikovano osoblje.

Udobnost putnika znači lojalnost putnika, pri čemu su visokokvalitetni enterijeri kabina ključna tačka kontakta s korisnikom. Renoviranje vaše flote je potrebno, ali šta je sa povezanim troškovima i rizicima? 

Svesni smo uticaja neaktivnosti vazduhoplova. Uz KN InteriorChain, fokusiramo se da neaktivnost zadržimo na minimumu. To činimo tako što nudimo usluge najviših standarda efikasnosti lanca snabdevanja koje su posebno prilagođene za podršku opremanja enterijera vazduhoplova, renoviranja i pojačano održavanje (Heavy Maintenance Visits - HMV). Možete da se uzdate na naša sveobuhvatna modularna rešenja koja pokrivaju sve logističke zahteve tokom celokupnog životnog ciklusa korišćenih delova i materijala.  Naši sistemi su formirani da obezbede efikasnu i nesmetanu isporuku vaših ključnih delova, što vam omogućava ponovno opremanje vašeg vazduhoplova i uzletanje u najkraćem mogućem roku. Pošiljke ostavite nama, tako da možete da se fokusirate na razvoj svog poslovanja.

Postanite naš partner da iskoristite sledeće prednosti:

  • zaboravite na brige uz saznanje da je naša mreža skladišta sertifikovana prema najstrožim standardima (EN/AS9100)
  • postarajte se da svaki pojedinačni deo vašeg materijala za dodatno opremanje bude tamo gde treba da bude zahvaljujući našem sistemu za upravljanje materijalima
  • koristite naše prilagodljive prostore za skladištenje da smanjite svoj inventar i troškove
  • iskoristite sertifikovane mehaničare po delu 145, koji vam pomažu prilikom inspekcije i tehničke podrške na licu mesta kada je to potrebno
  • odgovorno odlažite stare delove uz rešenja za kraj životnog veka
  • koristite punu podršku za celokupan životni ciklus proizvoda. 

Obratite nam se već danas za više informacija.