Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад EDI - Elektronska razmena podataka

Elektronska razmena podataka (EDI) je neposredna razmena poslovnih dokumenata u standardnom elektronskom formatu između računara poslovnih partnera.

EDI je automatizovana komunikacija koja vam omogućava da pojednostavite svoju interakciju sa nama i da pritom poboljšate tačnost, brzinu i smanjite troškove.

Kuehne+Nagel može da vam pomogne da kreirate efikasne procese, poboljšate kvalitet podataka i maksimizujete ulaganje u svoju tehnologiju izbegavanjem manuelnih procesa i upravljanjem vašim pošiljkama, i to sve u sopstvenom sistemu.

 

Naša EDI rešenja Poslovni procesi    Komunikacioni protokoli EDI formati
Rešenja standardne integracije Status pošiljke/Skladišta AS 2 XML
Rešenja prilagođene integracije Potvrda pošiljke HTTP(S) EDIFACT
Usluga integracije trećeg lica Nalog za isporuku (S)FTP ANSI X.12
Projektni menadžment Otpremnica (Advance Shipping Notice - ASN) OFTP-2 Flatfile
  Račun za prevoz tereta Value Added Network (VAN) Tradacoms
  Prodajni nalog/Porudžbenica RosettaNet CVS
  Buking WebServices iDOC
  Prenos dokumenta API CargoImp
  Telematski senzori   GS1
  Artikal master    
  Ulazni nalog    
  Nalog za skladištenje    
  Najava prijema    
  Packing Confirmation    
  Podaci o zalihama    

 

Sklopite partnerstvo sa nama da iskoristite sledeće prednosti.

  • Poboljšanje brzine  transakcije za samo nekoliko minuta

  • Smanjenje troškova manuelnih aktivnostima i povećanje produktivnosti

  • Bolja tačnost usled prenošenja podataka bez ručne intervencije

  • Poboljšanje efikasnosti slanjem i praćenjem podataka ključnih za poslovanje u realnom vremenu

  • Korišćenje sistema podrške 24 sata, sedam dana u nedelji

Porazgovarajte s našim stručnjacima da saznate više o tome kako kompanija Kuehne+Nagel može da vam pomogne da integrišete sisteme.