Floating Contact Form Portlet

Издавач Имовине

Kako da dobijete brzu ponudu

Transportujte bilo šta bilo gde pomoću platforme myKN. Niste sigurni koje informacije su vam potrebne za ponudu ili koji režim transporta da izaberete? Ovaj kratak vodič će vas provesti kroz proces.

Pripremite sve podatke o pošiljkama.

  • Polazišna tačka i odredište vaše robe
  • Preuzimanje ili samostalni transport do najbliže stanice kompanije Kuehne+Nagel 
  • Količina i dimenzije vašeg tereta
  • Incoterms: Definišite da li kupujete (izvozite) ili prodajete (uvozite) i biće primenjeno najadekvatnije pravilo Incoterm.


Prijava u myKN

myKN

Da biste se registrovali, jednostavno unesite i verifikujte svoju adresu e-pošte, a zatim izaberite lozinku. Započnite proces podnošenja zahteva za ponudu tako što ćete izabrati željeni način transporta pod stavkom "Quote". Ponuda će vam stići odmah. 

Prijava u platformu myKN


Izaberite vaš režim transporta

Takođe možete najpre da izaberete svoj način transporta – jednostavno unesite podatke o pošiljci, a zatim se upišite u platformu myKN da pogledate svoju ponudu.

Pomorski transport robe LCL (zbirni kontejnerski transport)

Ako vaš teret ne može da ispuni ceo kontejner, a želite da svedete troškove na najmanju moguću meru, izaberite pomorski transport robe LCL kao svoj način transporta. Pomorski transport LCL je 100% karbonski neutralan na osnovu smanjenja CO2 i kompenzacije.

Tražite ponudu za pomorski transport LCL.

Pomorski transport robe FCL (transport punih kontejnera) sa KN Pledge

Ako zahtevate transport punih kontejnera (FCL) kao vaš glavni način transporta, FCL (Pledge) uključuje zagarantovano vreme pripreme, 100-postotnu garanciju povraćaja novca ako rok za pripremu ne bude ispunjen, kompenzaciju ugljenika i zakonsku odgovornost za teret.

Imajte u vidu da vaš nalog myKN mora da bude verifikovan da biste mogli da dobijete ponudu za pomorski transport robe FCL. 

Tražite ponudu za pomorski transport FCL

Prevoz robe avionom

Ako vam je potrebna brza isporuka, izaberite prevoz robe avionom kao glavni način transporta.  Nudimo vam tri različite usluge u zavisnosti od troška i brzine isporuke. 

Tražite ponudu za prevoz robe avionom.
 

Drumski transport

Drumski transport obuhvata i logističke usluge unutar države kao i usluge prekogranične logistike. Izaberite opciju koja najbolje odgovara vašoj ruti i teretu. 

Imajte u vidu sledeće: Drumski transport preko platforme myKN dostupan je u Nemačkoj, Poljskoj i Norveškoj. Za sve druge države molimo da pošaljete zahtev za ponudu direktno preko veze u nastavku. 

Tražite ponudu za drumski transport. 


Posebni zahtevi

Ako postoje posebni zahtevi za vašu robu, npr. farmaceutska roba koja mora da bude na određenoj temperaturi ili kvarljiva roba, obratite nam se preko naše kontakt forme. 

Obratite nam se putem našeg opšteg obrasca za kontakt.