Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Održivost u pomorskom transportu

Kao lider u industriji, Kuehne+Nagel proaktivno se bavi klimatskim promenama i pokreće globalnu budućnost bez ugljenika za svoje kupce. Kuehne+Nagel je posvećen inicijativi Ciljevi zasnovani na nauci (SBTi), nudeći našim klijentima: uvide zasnovane na podacima, dizajn i optimizaciju lanaca snabdevanja – kroz alternativne načine transporta, rute i opcije prevoznika – i goriva sa niskim sadržajem ugljenika.

Održivost u transportu je tema kojoj kompanija Kuehne+Nagel pristupa veoma ozbiljno. Iako je kontejnerski transport već ekološki najprihvatljiviji metod transporta robe na globalnom nivou, potpuna dekarbonizacija u logistici uslediće tek za 10 do 15 godina. Dok nova klimatski prihvatljiva goriva ili pogonski sistemi ne postanu šire dostupni, naš inovativan pristup održivosti u prevozu vam već omogućava da se opredelite za opcije transporta koje se u većoj meri zasnivaju na ekološkoj svesti.

Razumevanje vašeg ugljeničnog otiska

Nedavni razvoj velikih podataka i prediktivne analize nam omogućavaju da precizno izmerimo emisije ugljenika iz transporta. Ovo nam omogućava da vam ponudimo potpunu vidljivost vaših emisija u vezi sa transportom preko našeg kalkulatora ugljenika i platforme seaexplorer, tako da možete da izaberete usluge koje su najprikladnije za životnu sredinu.

seaexplorer emisije co2

Da bismo smanjili emisiju ugljenika, nudimo održivo rešenje za biogorivo u bliskoj saradnji sa prevoznicima i dobavljačima. Takođe blisko sarađujemo sa koalicijom Getting to Zero Globalnog pomorskog foruma kako bismo ubrzali razvoj brodova sa nultom emisijom do 2030. godine.

Održiva logistika: Rešenja za pomorski transport bez ugljenika

Trenutno nudimo tri potpuno klimatski neutralna rešenja za pomorski transport – manje od kontejnerskog tereta (LCL), FCL Pledge i eShipAsia. Nadoknađujemo ceo ugljenični otisak ovih usluga doprinoseći ekološkim projektima. Radimo sa projektima zasnovanim na prirodi širom sveta koji pomažu u smanjenju emisija gasova staklene bašte, istovremeno čuvajući biodiverzitet i poboljšavajući živote lokalnih zajednica. Udružili smo se sa raznim nevladinim organizacijama kako bismo stvorili ovaj održiv put ka neutralnosti ugljenika. Ovi projekti su zasnovani na ciljevima održivog razvoja UN (takođe poznati kao ciljevi SDG) i verifikovani su od strane nezavisnih organizacija sa najvišim međunarodno priznatim standardima. Podržavajući ove projekte, generišemo karbonske kredite koji mogu da nadoknade emisiju CO2 pošiljke

Održivost

Liderstvo u zelenoj logistici

Blisko sarađujemo sa svim brodarima u cilju podsticanja održivog transporta. Da bismo to postigli, kreirali smo „zelene trase” koje su prioritetno namenjene brodovima sa manjom emisijom. Preduzimamo još neke inicijative, između ostalih:

  • Smanjenje kretanja praznih kontejnera
  • Identifikacija pošiljki koje se mogu transportovati brodom (teglenicom) umesto kamionom
  • Korišćenje kontejnera s podovima od ekoloških materijala (kao što je bambus) 
  • Sprečavanje transporta nedeklarisane opasne robe ili transport nelegalnog toksičnog otpada

Saznajte više o našem zero carbon business model i o nadoknadi i projektima zasnovanim na prirodi u koje ulažemo.

Pridruži nam se. Ovi **kupci** su već ponosni što sa nama obavljaju CO2 neutralne transporte.