Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Izračunajte svoj karbonski otisak

Učinite emisije CO2 vidljivima – Kuehne+Nagel-ov globalni kalkulator karbonskog otiska važan je alat za transparentnost CO2 u pomorskom transportu robe.

Kako potrošači postaju svesniji svojeg karbonskog otiska, sve je veća potražnja za robom i uslugama sa smanjenim štetnim uticajem na životnu sredinu. Kompanije koje smanjuju svoje emisije ugljenika imaju prednost i mogućnost da se na temelju održivih radnih praksi izdvoje od konkurencije. U kompaniji Kuehne+Nagel stvaramo inovativna rešenja za lanac snabdevanja koja će aktivno smanjiti CO2 emisije. Našim ulaganjem u tehnologiju podržavamo vas u postizanje vaših ciljeva zaštite životne sredine. 

Globalni kalkulator za izračunavanje emisija ugljenika u pomorskom transportu (GSCC) pruža proračun emisija CO2 za transport punih kontejnera i delimičnih tereta "od vrata do vrata". Ovi proračuni uključuju trenutne podatke o emisijama, dobijene iz EcoTransit sistema, koje su prijavili pojedinačni prevoznici za transport pre utovara na brod, glavni pomorski transport i transport nakon istovara s broda. Metodu proračuna i faktor emisije potvrđuje Clean Cargo, telo odgovorno za CO2 neutralni transport.

Imajte na umu da zbog složenosti ovog alata učitavanja mogu malo duže potrajati. Hvala vam na strpljenju.

Pomorski transport kontejnera

Globalni kalkulator karbonskog otiska pomorskog transporta 

Započnite i istražite kalulator jednostavnim klikom na donji link.

Za kompaniju Kuehne+Nagel preglednost je samo prvi korak. Naš program Net Zero Carbon aktivno smanjuje naše direktne i indirektne emisije. Takođe nudimo ugljenično neutralan transport kompenzujući emisije kroz projekte pošumljavanja. To predstavlja neposredni korak koji možete preduzeti danas kako biste podržali održivost u logistici. Takođe možemo pružiti izveštaj o emisijama prilagođen klijentima. Nadalje, naša platforma seaexplorer brodarima pomaže da svoj okeanski transport učine ekološki prihvatljivijim. Osim što pruža informacije o pouzdanosti i rasporedu isplovljavanja, seaexplorer pruža i pregled CO2 emisija na različitim rutama tako da ih možete uporediti po pitanju održivosti. 


Kako se koristi kalkulator emisije

Kuehne+Nagel-ov kalkulator za proračun emisije koristi metodologiju koju je razvio Clean Cargo (CC) za transport od luke do luke i formulu koju koristi EcoTransit za kretanja kamiona ili vozova. Za LCL isporuke koristi se formula 3 g /m3/ km.

CC sarađuje s brodarima i špediterima u definisanju univerzalnih standarda za merenje emisija CO2 pri pomorskom transportu kontejnera od luke do luke.

EcoTransIT World izračunava uticaj različitih prevoznika širom sveta na životnu sredinu, pruža online alat za proračun emisije i potrošnju energije za sve načine transporta na osnovu inteligentne metodologije unosa, velike količine GIS podataka i složene osnove računanja.

Kuehne+Nagel koristi objedinjene podatke o trgovinskim rutama koje su članovi Clean Cargo transportnih kompanija prijavili CC-u tokom 2015. godine

Ugljen-dioksid (CO2) je nezapaljiv gas bez boje i mirisa. Emisije CO2 nastaju sagorevanjem teških lož i dizel ulja pri upravljanju brodovima. Količina emisije CO2 direktno je povezana s količinom sagorelog goriva. Stoga je potrošnja brodskog goriva osnova za proračun CO2. Ugljen-dioksid je dominantni staklenički gas koji utiče na klimatske promene širom sveta.

  • Ugljen-dioksid (CO2) – Staklenički gas koji apsorbuje toplotno zračenje sa Zemlje
  • Ekvivalent ugljen-dioksida (CO2e) – Količina CO2 koja bi imala isti potencijal globalnog zagrevanja, merena tokom određenog vremenskog perioda (obično 100 godina)
  • Azotni oksid (NOx) – Staklenički gas i zagađivač vazduha
  • Sumpor-dioksid (SO2) – Moćan gas koji doprinosi globalnom zagrijavanju
  • Čestice (PM10) – Mali komadići čvrste ili tečne materije povezani sa Zemljinom atmosferom
  • Potrošnja energije (EC) – Potrošnja radne energije
  • TTW - Tank-to-Wheel – Procena koja se odnosi samo na vozilo
  • WTW – Well-to-Wheels – Procena koja se odnosi na vozilo i energetske procese