Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад KN Sure - kargo osiguranje

Jednostavno i bez napora. KN Sure omogućava vam jednostavan izbor kargo osiguranja: SPOT, FLEX ili FIX.

Da li želite da potrošite manje vremena za obradu osiguranja za svaku pošiljku? Da li tražite izbor prilagodljivog osiguranja robe koje prati zahteve tržišta?

Roba se mora osigurati od potencijalnih rizika prilikom svakog transporta.

KN Sure primenjuje osiguranje robe automatski, kad god rezervišete transport. Eliminisali smo dodatnu obradu, tako da možete da posvetite svoj dan razvoju svog posla.

KN Sure proizvod kompanija Kuehne+Nagel i Nacora International Insurance Brokers uzima u obzir i učestalost vaših pošiljki i zahteve usluge. Uz pokriće koje pružaju vodeća osiguravajuća društva na tržištu dobijate mehanizme zaštite utovara i istovara za isporuku od vrata do vrata. 

Samo treba da izaberete opciju koja odgovara načinu vašeg poslovanja:

  • SPOT  za jednokratne pošiljke.
  • FLEX  pokriva pošiljke kojim upravlja Kuehne+Nagel i uključuje mogućnost odustajanja.
  • FIX pokriva sve pošiljke, uključujući i pošiljke kojima ne upravlja Kuehne+Nagel.

Tip rizika od kojeg osiguravamo:

Izloženost riziku može da nastupi u bilo kojoj tački lanca snabdevanja, za bilo koji tip transporta i na bilo kojoj ruti. Roba je izložena rizicima od požara, krađe, opasnih vremenskih uslova, gubitka na palubi tokom nevremena na moru, curenju, odštete usled generalne havarije i drugih.

KN Sure vam nadoknađuje punu osiguranu vrednost robe.

Teret koji osiguravamo:

KN Sure vam nudi pokriće za robu u kontejnerima i rasutu robu u svim načinima transporta – uključujući kombinovane pošiljke, pošiljke FCL i LCL. Ako zahtevate skladištenje tokom redovnog toka tranzita, pokriće važi do 30 dana.

Izbor KN Sure vodi vas ka punom spektru usluga i prednosti:

  • jedinstveno mesto za zahteve vašeg tereta i osiguranja
  • jednostavno fakturisanje i deklarisanje na osnovu ugovora s kompanijom Kuehne+Nagel
  • Premium dodatak fakturi
  • profesionalna obrada zahteva za odštetu te brza i jednostavna isplata važećih zahteva.