Tim sastavljen od carinskih stručnjaka i ovlašćenih carinskih zastupnika  sa dugogodišnjim iskustvom u špediciji radi u Srbiji od 2005. godine. Pruža sveobuhvatnu podršku u postupku carinjenja vaše robe od trenutka primanja obaveštenja do trenutka kretanja robe sa carinskih terminala.

Glavne usluge

 • Carinsko zastupanje kod uvoznog i izvoznog carinjenja robe
 • Carinsko zastupanje u poslovima aktivnog i pasivnog oplemenjivanja
 • Carinjenje na svim većim carinskim ispostavama u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu
 • Prilagođena usluga i izveštavanje
 • Izdavanje T1 direktno do konačnog odredišta
 • Jednostavna automatizacija procesa kroz korišćenje KN aplikacija za carinjenje
 • Carinsko skladište

Prednosti carinskog zastupanja koje u ime klijenta pruža Kuehne + Nagel

 • Uključen u državni registar carinskih zastupnika od 2005. godine (sertifikat № D-364/4)
 • Obezbeđivanje kompletne elektronske deklaracije počevši od 2008. godine
 • Više od 16.000 izdatih deklaracija godišnje
 • Dokazan sistem privremenog smeštaja robe
 • Stručnjaci ovlašćeni za carinske poslove. KN po strukturi carinske službe zapošljava carinskog eksperta. Direktna saradnja sa carinskim organima obezbeđuje najbolje rešenje za specifične potrebe klijenata.
 • Kvalifikovana podrška u sertifikovanju tereta u skladu sa propisima carinske unije
 • Carinjenje na više od 10 carinskih ispostava na teritoriji Beograda, Novog Sada, Subotice, Zrenjanina i Niša
 • Obezbeđivanje izveštaja u elektronskom formatu i stalan rad sa bazama podataka artikala - savetovanje
 • Carinjenje u skladu sa posebnim postupcima  (ATA karneti, diplomatski, vojni ili humanitarni teret, itd.)
 • Mogućnost sastavljanja elektronskog dokumenta za prethodno informisanje – konsalting usluga
 • Mogućnost plaćanja carine
 • Izdavanje bankarskih garancija
 • Konstantno praćenje i savetovanje u vezi sa promenama i trenutnim dešavanjima u propisima carinske unije
 • Kuehne + Nagel ima status OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA i poseduje OPS sertifikat — carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost