Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Rečni transport robe

Efikasan i ekološki prihvatljiv transport unutrašnjim vodenim tokovima Evrope.

Da li vam je potreban neko da vas poveže sa mrežom unutrašnjih vodenih tokova Evrope? 

Otkrijte kako možete da iskoristite prednosti transporta unutar evropskog kontinenta s vodećim operaterom za rečni transport na Dunavu, Rajni i Majni. Naše visokoosposobljeno brodsko osoblje ima preko 25 godina iskustva u plovidbi ovim plovnim putevima. Bez obzira na to šta transportujete, Kuehne+Nagel može da vam pomogne oko povoljnog i efikasnog rečnog transporta.


Od Severnog do Crnog mora, možemo vam pomoći da:

  • pojednostavite svoju logistiku preko samo jedne tačke za kontakt kako za slanje, tako i za postupke pre i posle transporta robe
  • iskoristite prednosti povoljnijeg transporta i smanjenog rizika od štete
  • dobijete pristup evropskoj mreži kompanija i partnera u okviru rečne transportne mreže kompanije Kuehne+Nagel
  • iskoristite prednost naših usluga stručnog savetovanja 
  • izaberete ekološki najprihvatljivije načine transporta.

Obratite nam se već danas za više informacija.